Blog internetowy Gminy Frysztak

Gmina Frysztak ma Program iGmina. Gmina Frysztak to iGmina - jest:
  • informacyjna - mieszkańcy i urząd są w epoce skutecznej pracy z informacją
  • integracyjna - mieszkańcy i urząd współpracują na rzecz swojej gminy
  • innowacyjna - mieszkańcy i urząd komunikują się w sposób nowatorski
Blog internetowy Gminy Frysztak (http://blog.frysztak.pl/) pokazuje 3 cechy bycia iGmina. Na blogu będą publikować zarówno mieszkańcy jak i pracownicy urzędu (gmina informacyjna). Materiały na blog będą opisywały życie mieszkańców, promowały ich i walory turystyczne terenu gminy (gmina integracyjna). Blog internetowy Gminy Frysztak to nowatorska forma komunikacji (gmina innowacyjna).

Jak do tego doszło?

W czerwcu 2007 zespół OpenGr przygotował dokument "Wizja rozwoju informatycznego Gminy Frysztak", który rozpoczął dyskusję nad informatyzacją Gminy Frysztak, czyli rozwojem informacyjnym mieszkańców i urzędu.
W grudniu 2007 Urzędzie Gminy Frysztak odbyła się rozmowa na temat możliwość wykorzystania technologii terminalowej właśnie w administracji gminy (zobacz Terminale w urzędzie gminy).
13 grudnia 2007 wójta otrzymał ofertę na Projekt analizy potrzeb informatycznych (API). Analiza zrealizowana została na przełomie stycznia i lutego 2008. To już historia.
W wyniku analizy powstał Program iGmina, w którym jest projekt budowy społecznie zarządzanej strony reprezentacyjnej Gminy Frysztak.

Startujemy z blog.Frysztak.pl.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz