Frysztak lepiej niż statystycznie na Podkarpaciu

W połowie 2007 roku z komputerów stacjonarnych korzystało na Podkarpaciu około 50%. Dwa lata wcześniej liczba ta była równa około 35%. Dane te dostępne są w dokumencie "Cywilizacyjny Skok Podkarpacia. Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013", który został opublikowany na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego.
W pierwszej połowie 2008 roku Wójt Gminy Frysztak przy udziale konsultantów OpenGr zrealizował ankietę badającą poziom informatyzacji mieszkańców. Wyniki ankiety dostępne są w dokumencie "Analiza API", który został opublikowany na stronie Programu iGmina (www.frysztak.pl/iGmina).
Program ma charakter strategii rozwoju informacyjnego. Postępy w realizacji programu będą prezentowane szczegółowo na stron programu, a streszczenia z prac będziemy opisywać na blogu w tematyce Informatyka.
Dzięki strategii Gmina Frysztak ma szanse pozyskać środki unijne z RPO WP na lata 2007-2013 pozwalające na jednoczesny rozwój informacyjny mieszkańców i administracji.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz