STEP 7

W lekcji STEP 7 SiGma Frysztak pokazuje jak dodać do komunikatora Google Talk tłumacza z języka polskiego na angielski oraz z angielskiego na polski.


Zaprzestajemy na BLOG.Frysztak.pl publikowania informacji o lekcjach STEP zespółu SiGma Frysztak. SiGma Frysztak nie zaprzestaje publikowania lekcji. Bądź czujny.

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz