Rozbudują nam GOSiR

W dniu 28 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał warunkowo do dofinansowania 40 projektów.
Na liście
Marszałka do dofinansowania znalazł się również Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku który złożył projekt na "Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku". GOSiR od Marszałka Województwa na tą inwestycje uzyskał 2 090 421,01, natomiast koszt całej modernizacji to 2 986 315,73.

Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku polega głównie na zaspokajaniu zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców Gminy Frysztak poprzez organizacje różnych form aktywności fizycznej, rekreacji, kultury fizycznej, odnowy sił psychofizycznych oraz tworzeniu odpowiednich warunków technicznych i ich wykorzystaniu dla działalności w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury fizycznej i wypoczynku. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku ze względu na posiadaną bazę sportową stwarza dogodne warunki do upowszechniania kultury fizycznej dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, stan zdrowia i sprawność fizyczną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: UM woj. podkarpackiego
Data dodania posta: 4 sierpnia 2009

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz