Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

S.O.S. dla Rodziny w Domu Parafialnym we Frysztaku

W Domu Parafialnym przy kościele pw. NNMP we Frysztaku, w ramach Centrum Profilaktyczno-Edukacyjnego "Razem Raźniej" rozpoczęła działalność Poradnia S.O.S dla Rodziny. Wśród specjalistów różnych dziedzin swoje dyżury pełnić będą również policyjni eksperci zajmujący się problemami nieletnich.

Poradnia została utworzona dla rodzin, głównie z terenu gminy Frysztak, mających różnego rodzaju problemy. Trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i piątki) w godzinach 16-18 dyżurować będą specjaliści zajmujący się problemami małżeńskimi (alkoholizm, przemoc fizyczna i psychiczna, utrata pracy), wychowawczymi (agresja, początki uzależnień, niewydolność wychowawcza), a także problemami dysfunkcyjnymi (logopedycznymi, dyslektycznymi itp.). W Poradni oprócz psychologów, nauczycieli, logopedy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawicieli gminy dyżury będzie pełnił przedstawiciel Policji zajmujący się problemami nieletnich.

Celem działalności Poradni jest m.in.:

* pomoc rodzinom niedostosowanym społecznie
* walka z przemocą w rodzinie
* pomoc młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, demoralizacją i przestępczością
* nauka pokonywania trudności spowodowanych dysfunkcjami (wady wymowy, dysleksja, dyskalkulia, praca z dzieckiem nadpobudliwym, apatycznym itp.)

źródło: podkarpacka.policja.gov.pl
Data dodania posta: 7 września 2009

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad