Projekt rozbudowy SOSW we Frysztaku ostatecznie wybrany do dofinansowania


Zakończyła się ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa pawilonu dydaktyczno-rewalidacyjnego w SOSW we Frysztaku dla kształcenia młodzieży w zawodach kucharz, cukiernik, stolarz, blacharz, ślusarz, murarz, betoniarz zbrojarz, posadzkarz, malarz", złożonego w dniu 15 października 2008 roku w ramach naboru wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura publiczna, Działanie 5.1 - Infrastruktura edukacyjna. Obecnie trwa weryfikacja
i uzupełnianie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Więcej o rozbudowie SOSW we Frysztaku możesz przeczytać na stronie Powiatu Strzyżów www.strzyzow.com.pl - serdecznie zapraszamy
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz