Już 25 lat minęło.... - relacja z jubileuszu nadania szkole w Gogołowie imienia Ignacego Kruszewskiego

To już 25 lat minęło, jak szkoła w Gogołowie otrzymała imię wielkiego patrioty, uczestnika powstań narodowowyzwoleńczych, który poniósł też znaczne zasługi dla armii belgijskiej- gen. Ignacego Kruszewskiego. Jubileusz 25-lecia połączony był w tym roku z obchodami 91 rocznicy odzyskania niepodległości i odbył się w dniach 11 i 12 listopada 2009r.
W Święto Niepodległości, 11 listopada, młodzież szkolna wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami uczestniczyła w uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji poległych za ojczyznę.
Delegacja złożona z przedstawicieli uczniów, dyrekcji szkoły oraz rady rodziców, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przed tablicą pamiątkową ku czci mieszkańców parafii poległych podczas II wojny światowej.

Następnie udała się na cmentarz, by złożyć hołd Patronowi w 210 rocznicę urodzin i 130 rocznicę śmierci. Główne uroczystości 25-lecia nadania szkole imienia i sztandaru odbyły się następnego dnia w budynku Zespołu Szkół w Gogołowie.

Przybyli na nie znakomici goście; rektor Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie p. Maciej Kledzik- uczestnik uroczystości sprzed 25 lat, który opracował i wydał książkę o Ignacym Kruszewskim wraz z suplementem dotyczącym nadania imienia szkole. Na uroczystość przybył p. Jerzy Wiśniewski – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Życzenia szkole w imieniu Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przekazał p. wizytator Zdzisław Sarna. Swoją obecnością szkołę zaszczycili też: Starosta Strzyżowski p. Robert Godek oraz Wójt Gminy Frysztak p. Jan Ziarnik.

Niestety, ze względu na stan zdrowia nie mógł przybyć prawnuk naszego Patrona p. Wojciech Kruszewski, jeden z gości honorowych w czasie nadania imienia w 1984 roku. Pan Wojciech przesłał szkole wyjątkowy dar - kopię pierwszego wydania „Pamiętników” generała z 1890 roku.

Miłe życzenia przesłał też uczniom i pracownikom Ambasador Belgii p. Jan Luyx, Wojewoda Podkarpacki p. Mirosław Karapyta. W spotkaniu uczestniczyli byli pracownicy, emeryci, jak też liczna grupa absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przekazania sztandaru przez poczet sztandarowy sprzed 25 lat w składzie: p. Bernadeta Nawracaj, p. Krystyna Pilch, p. Dariusz Byś uczniom Zespołu Szkół w Gogołowie. Pan dyrektor Krzysztof Niekowal powitał gości i przypomniał niezapomniane przez mieszkańców wydarzenia z 1984 i 1986r. Następnie wzruszającymi wspomnieniami z uroczystości podzielili się: ówczesny dyrektor szkoły p. Bolesław Gruszczyński, jego następczyni p. Anna Stodolak i ksiądz Dziekan Emil Midura. Jak wszyscy podkreślali, Patron szkoły stał się inspiracją dla uczniów, nauczycieli i rodziców do solidnej pracy i aktywności na rzecz „małej ojczyzny”.

Oficjalną uroczystość zakończył bardzo wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów i chór szkolny. Młodzież swym wystąpieniem oddała hołd swemu Patronowi jak też wszystkim, którzy oddali życie walcząc o niepodległość ojczyzny.

Autor tekstu: Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie
Autor zdjęć: Ks. M. Godek

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz