Zawody pływackie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na sportowo - rekreacyjnych zawody pływackie, które odbędą  się w dniu 11 sierpnia 2010 rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Zawody obędą się w dwóch stylach - dowolnym oraz klasycznym - w sześciu kategoriach wiekowych podzielonych w/g płci.

Dodatkowe informacje
Można wziąć udział tylko w jednej konkurencji.
Niepełnoletni uczestnicy, najpóźniej w dniu zawodów, będą musieli przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach.
Chęć uczestnictwa należy zgłosić do 6 sierpnia b.r.:
- elektronicznie – pod adresem e-mail: daniel.mysliwiec@gosir.frysztak.pl
- telefonicznie – pod numerem 17 27 77 111
- osobiście - w administracji GOSiR, Frysztak, ul. Sportowa 30.

GOSiR Frysztak zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu (np. połączenia kategorii wiekowych w przypadku małego zainteresowania czy wprowadzenie dodatkowych kat. lub konkurencji w sytuacji wielu zgłoszeń). Decyzje ostateczne w tej sprawie zapadną 9 sierpnia.


Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz