„Wyższe kwalifikacje - większe możliwości”

"Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców powiatu strzyżowskiego, którzy są: osobami długotrwale bezrobotnymi, są osobami w wieku od 18 do 34 lat, mają niskie wykształcenie na bezpłatne szkolenia: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B, grafik komputerowy, pracownik administracyjno-biurowy z uwzględnieniem kadr i płac.

KOBIETO PAMIĘTAJ! PŁEĆ TO TWÓJ ATUT W KARIERZE ZAWODOWEJ!
REKRUTACJA: od 16 sierpnia do 30 września 2010 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Projektu przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” ul. Gałęzowskiego 6/319, 35-074 Rzeszów, pokój nr 302, tel. (17) 852 42 19, fax. (17) 852 85 26

Uczestnikom projektu oferujemy:
1. Szkolenia w zawodach dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku:
 • Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B
 • Grafik komputerowy
 • Pracownik administracyjno-biurowy z uwzględnieniem kadr i płac

2. Wsparcie w postaci:
 • Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego
 • Spotkań grupowych i indywidualnych z Animatorem Pracy
 • 120 godz. kursu j. angielskiego
 • Płatnych staży i praktyk zawodowych

3. Ponadto zapewniamy:
 • materiały szkoleniowe
 • podręcznik do nauki j. angielskiego
 • STYPENDIUM szkoleniowe (4 zł/1h)
 • catering podczas zajęć
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
Dodatkowo uczestniczki projektu będą miały możliwość skorzystania z aktywnych form  wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (refundacja kosztów)


Projekt „Wyższe kwalifikacje - większe możliwości” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.1.1 z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Artykuł sponsorowany !!!
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz