Nowy radny bez wyborów

Gminna Komisja Wyborcza w dniu 10 czerwca obwieściła że nowy radnym bez wyborów został kandydat KWW Cieszyna - Jakubowicz Marcin. W okręgu wyborczym nr 7 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Frysztak wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza we Frysztaku zarejestrowała 1 kandydata na radnego. W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 7 głosowania w wyborach do Rady Gminy Frysztak nie przeprowadza się, a zgłoszony kandydat zostaje automatycznie radnym Gminy Frysztak.


Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz