Zmodernizowana baza Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku służy miłośnikom aktywnego wypoczynku


Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyniosła niesamowite efekty. Mimo, że od czasu ukończenia prac minęło niewiele ponad miesiąc to już widać ogromne zainteresowanie i poparcie inwestycji ze strony mieszkańców gminy i osób spoza naszego regionu.Inwestycja już oprócz nowoczesnych i przyciągających obiektów przełożyła się na wzrost ilości osób korzystających z bazy GOSiRu. Ponadto modernizacja da efekty w postaci zatrudnienia między innymi fachowców od prowadzenia zajęć  tenisa ziemnego i zespołowych gier. Planowane jest także zatrudnienie pani sprzątającej. Zmiany kadrowe już można dostrzec, gdyż nowy dyrektor oprócz zarządzania obiektem, zajął się prowadzeniem zajęć z dyscyplin zimowych.

Pierwsze zajęciach narciarstwa zjazdowego 2012

Inwestycja realizowana jest w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007 - 20013.
Tytuł projektu: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE FRYSZTAKU.
Całkowita wartość projektu: 2.435.236,23 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.697.306,18 zł
Nazwa Beneficjenta: Gmina Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

Modernizacji i rozbudowie podlegają następujące obiekty: 
budynek administracyjno-socjalny z biurem GOSiR,
kort tenisowy,
boisko piłkarskie,
zjeżdżalnia wodna


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku Zaprasza wszystkich miłośników, aktywnego wypoczynku do korzystania z bazy i oferty.Frysztak24 jako patron medialny Gminy Frysztak  poleca nową bazę i zaprasza w imieniu GOSiRu.