Bezpieczny czy niebezpieczny ? Jaki był rok 2012 w Gminie Frysztak.

27 lutego podczas XXIX sesji Rady Powiatu w Strzyżowie. Radni m.in. zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa publicznego w powiecie strzyżowskim w roku ubiegłym, w tym również na terenie Gminy Frysztak. Czy ten rok był bezpieczny ? Na terenie naszej Gminy zanotowano 60 - zdarzeń policyjnych i 155 zdarzeń z udziałem straży pożarnej.

Na terenie powiatu strzyżowskiego w 2012 r. stwierdzonych zostało m.in.: 626 przestępstw: 414 przestępstw kryminalnych, 302 przeciwko mieniu, 101 kradzieży cudzej rzeczy, 106 kradzieży z włamaniem, 22 przestępstwa gospodarcze, 15 przestępstw narkotykowych oraz 153 przypadki kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym. W ramach przestępczości kryminalnej zanotowano: 168 przypadków - w Gminie Strzyżów, 60 - Frysztak, 46 - Niebylec, 44 - Czudec i 20 - Wiśniowa. Wskaźnik wykrywalności ogólnej w 2012 roku wyniósł 71,6 procent, a w przypadku przestępstw kryminalnych 58,9 procent. W roku ubiegłym 30 nieletnich dopuściło się ogółem 32 czynów karalnych. Procentowy udział nieletnich do wszystkich podejrzanych popełniających przestępstwa kryminalne wyniósł 5 procent.

W 2012 r. w powiecie strzyżowskim zanotowano ogółem 832 zdarzeń z udziałem PSP Strzyżów, w tym 165 pożarów, 646 miejscowych zagrożeń i 21 fałszywych alarmów. W Gminie Strzyżów zanotowano ogółem 250 zdarzeń (51 - pożarów, 195 miejscowych zagrożeń i 4 - alarmy fałszywe), w Gminie Czudec - 213 zdarzeń (34 - pożary, 174 miejscowych zagrożeń i 5 - alarmów fałszywych), w Gminie Frysztak - 155 zdarzeń (36 - pożarów, 115 miejscowych zagrożeń i 4 - alarmy fałszywe), w Gminie Niebylec - 126 zdarzeń (28 - pożarów, 93 miejscowe zagrożenia i 5 - alarmów fałszywych) i Gminie Wiśniowa - 88 zdarzeń (16 - pożarów, 69 miejscowych zagrożeń i 3 - alarmy fałszywe). Do najczęstszych przyczyn powstawania pożarów należały: podpalenia (69 przypadków), nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych (30 p.), nieostrożność osób dorosłych i dzieci (14 p.), wady urządzeń i instalacji elektrycznych (9 p.) oraz wyładowania atmosferyczne (2 p.). W roku ubiegłym w wyniku miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 12 osób, a 190 zostało rannych, w tym 24 dzieci.

Cały artyukł mogą Państwo przeczytać na stronie powiatu strzyżowskiego lub bezpośrednio pod tym linkiem - kliknij tu !.

źródło: strzyzowski.pl