Akcja „Z odblaskiem bezpieczniej”

Ochotnicza Straż Pożarna we Frysztaku współpracując z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Krośnie zorganizowała pogadankę w Szkole Podstawowej nr. 1 we Frysztaku na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy. Na spotkanie zostali zaproszeni Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, ratownik medyczny z Samodzielnego Publicznego pogotowia Ratunkowego w Krośnie oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania Policjanci przypominali najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego jak należy prawidłowo przechodzić przez jezdnię, omówiono wybrane znaki drogowe dotyczące pieszych, a także znaczenie pasów bezpieczeństwa w samochodach i przewożenia dzieci w fotelikach. Dodatkowo uświadomili dzieci, że Prawo o ruchu drogowym nakazuje, by dzieci do lat 15 znajdujące się po zmroku na drodze publicznej, były wyposażone w widoczne elementy odblaskowe.
Dzieci z klas I-III zapoznały się z zasadami bezpiecznego przejścia przez jezdnię, rodzajami pojazdów uprzywilejowanych oraz dbaniem o bezpieczeństwo własne poprzez noszenie elementów odblaskowych. Omówiono także sytuację sprzyjającą powstawaniu wypadków drogowych oraz sposoby ich zapobiegania.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie zagadnień przez ratownika medycznego z udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się co trzeba zrobić po kolei w celu poinformowania o wypadku jaki się zdarzył, jak zachować się podczas wypadku lub gdy znajdziemy osobę poszkodowaną i oraz jak udzielić jej pierwszej pomocy.
Po części teoretycznej dzieci mogły poćwiczyć sztuczne oddychanie oraz masaż serca na fantomie, gdzie nad prawidłowym ćwiczeniem czuwał ratownik medyczny.
Atrakcją na koniec spotkania było przekazanie elementów odblaskowych uczniom ufundowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie w celu aby dzieci, rowerzyści byli bardziej widoczni a przez to bezpieczniejsi na drodze.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz