Raz w miesiącu przyjadą po śmieci.

Znany jest już harmonogram wywozu śmieci od 1 lipca do 31 grudnia 2013 w Gminie Frysztak. Firma, która wygrała przetarg, śmieci zmieszane oraz  tworzywa sztuczne odbierze raz w miesiącu od mieszkańców Gminy Frysztak. Szkło zostanie wywiezione tylko raz 10.10.2013 a odpady biodegradowalne 24.10.2013. Więcej informacji udziela Urząd Gminy Frysztak.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, po uzgodnieniu z Urzędem Gminy Frysztak, podaje informację właścicielom
nieruchomości zamieszkałych dotyczącą harmonogramu wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Frysztak od 1 lipca 2013r.

Harmonogram wywozu śmieci:
1. Kobyle, Twierdza, Frysztak, Pułanki odpady zmieszane + tworzywa sztuczne: 03.07.2013, 07.08.2013, 04.09.2013, 02.10.2013, 06.11.2013, 04.12.2013

2. Widacz, Lubla, Glinik Dolny odpady zmieszane + tworzywa sztuczne: 10.07.2013, 14.08.2013, 11.09.2013, 09.10.2013, 13.11.2013, 11.12.2013

3. Cieszyna, Stępina, Chytrówka, Huta Gogołowska odpady zmieszane + tworzywa sztuczne: 17.07.2013, 21.08.2013, 18.09.2013, 16.10.2013, 20.11.2013, 18.12.2013

4. Glinik Średni, Glinik Górny, Gogołów, odpady zmieszane + tworzywa sztuczne: 24.07.2013, 28.08.2013, 25.09.2013, 23.10.2013, 27.11.2013, 27.12.2013

5. Cała gmina Frysztak szkło 10.10.2013

6. Cała gmina Frysztak odpady biodegradowalne 24.10.2013

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz