Akcja „ZNICZ 2013” utrudnienia i zmiana organizacji ruchu na drogach w pobliżu cmentarzy.

Od 31 października 2013 roku do 3 listopada policjanci prowadzić będą działania „Znicz 2013”. Funkcjonariusze czuwać będą nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu - zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

W tych dniach nastąpi zmiana organizacji ruchu na drogach przy cmentarzach w Lubli i we Frysztaku. Prosimy dostosować się do poleceń policjantów pracujących na drogach przy cmentarzach:

Lubla (droga wojewódzka nr 988): Z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu (patrząc w kierunku Warzyc) na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837R (Lubla-Kołaczyce). Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na prawym poboczu wzdłuż cmentarza.

Frysztak (droga powiatowa nr 1323R): Z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu (patrząc w kierunku Gogołowa) na odcinku przylegającym bezpośrednio do cmentarza przy ul. Ks. Blajera. Pojazdy parkowane będą na parkingu publicznym bezpośrednio przy tej ulicy.

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz