Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2013 r. obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania niepodległości. W tym roku gminne obchody Święta Niepodległości odbyły się w Gogołowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej, którą odprawił ks. proboszcz Jacek Cierpich. Piękne kazanie o Ojczyźnie, niepodległości i wolności wygłosił ks. prałat Emil Midura. W uroczystości oprócz mieszkańców oraz uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak Pan Stanisław Armata, Sekretarz Gminy Frysztak Pan Tomasz Garncarski, członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Pan Zdzisław Sarna, radni Rady Gminy Frysztak, radni Rady Powiatu Strzyżów, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Frysztak.W nabożeństwie uczestniczyły również poczty sztandarowe - Zespołu Szkół oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie. Po mszy delegacja w składzie: Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Armata, sołtysi, radni oraz przedstawiciele młodzieży ZS Gogołów złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej.Następnie pochód uczestników obchodów Narodowego Święta Niepodległości prowadzony przez poczty sztandarowe udał się na cmentarz , aby złożyć kwiaty na grobie gen. Ignacego Kruszewskiego - patrona Szkoły Podstawowej w Gogołowie. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się do Zespołu Szkół w Gogołowie, gdzie odbyła się część artystyczna. Dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie Pan Krzysztof Niekowal przywitał przybyłych gości i zaprosił do obejrzenia programu słowno - muzycznego przygotowanego przez uczniów szkoły pod kierunkiem Pani Lucyny Cyrulik, Pani Natalii Bartoń i Pana Janusza Strzępka.


Po zakończonej części artystycznej Dyrektor ZS wraz z przedstawicielami Gminy Frysztak, Powiatu Strzyżowskiego, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego oddali hołd i złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą mjr Jana Madziara i kpt. Szymona Storcha z Gogołowa, którzy zostali zamordowani w Charkowie. Historię ich losów przedstawił zaproszony na uroczystość dr Piotr Szopa z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście - Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik oraz Pan Zdzisław Sarna - członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Po części oficjalnej Dyrektor ZS Pan Krzysztof Niekowal zaprosił wszystkich na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.


11 listopada to także Święto Szkoły w Gogołowie. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności sportowe, edukacyjne, artystyczne. Można było obejrzeć wystawę zdjęć prezentującą życie szkoły oraz szkolną kronikę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Gogołowie.

Zdjęcia w galerii

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad