Nauczyciele z Gminy Frysztak manifestowali w Warszawie

W sobotę 23.11.2013r. kilkunastoosobowa grupa nauczycieli , głównie członków ZNP (ze Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum Publicznego nr 1 i Przedszkola Publicznego we Frysztaku) protestowała wspólnie z prawie 20-tysięczną rzeszą nauczycieli z całej Polski, przeciwko proponowanym przez rząd niektórym zmianom w ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Nauczyciele nie zgadzają się na prywatyzację polskiej oświaty, na wprowadzenie zapisu umożliwiającego przekazywanie szkół przez samorządy osobom prawnym i fizycznym. Nie godzą się także na zmiany podyktowane tylko względami oszczędnościowymi, nie bacząc na coraz gorszą sytuację polskiej szkoły ( niższy poziom nauczania i bezpieczeństwa dzieci w szkołach) a także te, które godzą w status prawny nauczycieli.

AUTOR: P.G.
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz