PROJEKT AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku i Fundacja Aktywizacja zachęcają do udziału w projekcie ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Wsparcie udzielane w ramach projektu przeznaczone jest dla osób posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta (do 25 tys. mieszkańców), nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, w wieku: 16-59 lat (kobiety) oraz 16-64 lat (mężczyźni).

W ramach projektu Uczestnicy i Uczestniczki będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z doradztwa zawodowego oraz prawnego, warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnie dobranych szkoleń (m.in. z obsługi komputera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej), płatnych staży, praktyk zawodowych, wsparcia trenera pracy, pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy, dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kontynuacji nauki, warsztatów wyjazdowych.

Wsparcie realizowane będzie przez okres dziesięciu  miesięcy w Gminnej Bibliotece Publicznej we Frysztaku. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod tym adresem - link - kliknij tu !
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz