Sokół ze Srebrnym Pasmem

W sobotę 5 kwietnia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul kard. Stefana Wyszyńskiego w Radymnie odbył się VIII Podkarpacki Przegląd Chórów "PIEŚNI PASYJNE"

W przeglądzie udział wzięło 15 chórów z całego Podkarpacia, a poziom muzyczny wykonawców - co zgodnie podkreślali jurorzy i przedstawiciele organizatorów - był bardzo wysoki. W jury konkursu zasiedli: prof. Elżbieta Krzemińska - UMCS Lublin, dr Anna Marek-Kamińska - przedstawiciel PZCHiO Oddział w Rzeszowie oraz Kazimierz Łysy - muzykolog z Przemyśla.

Każdy chór wykonywał w ramach przeglądu trzy utwory. Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy odśpiewali wspólnie pieśń "Dzięki Ci Panie".


Po tym krótkim koncercie dyrygenci wszystkich uczestniczących w przeglądzie chórów odebrali pamiątkowe statuetki oraz nagrody w poszczególnych pasmach (złotym, srebrnym, brązowym).

Chór Sokół z Frysztaka otrzymał Srebrne Pasmo. Gratulujemy chórzystom, którzy pod dyrygenturą Magdaleny Wiśniowskiej odnieśli kolejny duży sukces!