Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

PASZPORT DO WIEDZY

We wrześniu 2013r. w Gimnazjum Publicznym nr1 we Frysztaku rozpoczęto realizację Projektu ph. PASZPORT DO WIEDZY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego przedsięwzięcia na kwotę 199 877,66 zł możliwa była dzięki wsparciu Wójta i Rady Gminy Frysztak, którzy podjęli uchwałę pozwalającą na prowadzenie dodatkowych zajęć w GP nr 1.

Przychylność władz oraz starania dyrektora szkoły sprawiły, że zadania projektowe mogły zostać wdrożone do realizacji. Projekt zakładał działania na dwóch poziomach:
1. dla młodzieży wymagającej wsparcia z powodu trudności w przyswajaniu materiału oraz
2. dla młodzieży zdolnej, która mogłaby rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Wsparciem objętych zostało 120 uczniów, w tym 56 uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych tj.: j. polskiego, matematyki, chemii, biologii, j. angielskiego, j. niemieckiego, natomiast pozostali biorą udział w zajęciach rozwijających z chemii, fizyki, j. niemieckiego, j angielskiego i warsztatach teatralnych. Celem projektu było: Podniesienie poziomu jakości nauczania w GP nr1 we Frysztaku poprzez wprowadzenie programu rozwojowego szkoły zwiększającego kompetencje kluczowe 56U (29K,27M) z problemami edukacyjnymi i ukierunkowanie ich rozwoju edukacyjno – zawodowego oraz rozwinięcie pasji, wiedzy, umiejętności 64U(39K,25M) uzdolnionych w okresie od X 2013 do VI 2014r. Już po pierwszej analizie ocen przedmiotowych uczestników Projektu można założyć, że cel zostanie osiągnięty. Oczywiście, nie można stwierdzić, że wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w Projekcie w równym stopniu skorzystali z otrzymanego wsparcia. Ci, którzy potraktowali zajęcia unijne jako nieobowiązkowe i nie dokładali starań, aby swoją wiedzę poszerzyć- nie osiągnęli lepszych wyników. Jednakże uczniowie, którzy potraktowali proponowaną pomoc poważnie- powiększyli zasób wiedzy, co skutkowało podniesieniem oceny z przedmiotu (w przypadku zajęć dydaktyczno- wyrównawczych) oraz w dużym stopniu rozwinięciem zainteresowań i talentów (w przypadku zajęć rozwijających). Frekwencja uczniów również dawała obraz indywidualnego podejścia ucznia do nauki.  Zdecydowana większość uczęszczała na zajęcia systematycznie. Ci właśnie osiągnęli największe korzyści, ponieważ im udało się podnieść stopień z przedmiotu objętego wsparciem. Kilkoro uczniów, niestety, nie chciało się podporządkować obowiązkom wypływającym z  udziału w Projekcie i dlatego też nie osiągnęli zakładanej poprawy wyników. Świadczy to o ich niedojrzałości. Uczniowie Ci nie traktują nauki jako formy rozwoju swojej osobowości. Poprzestają na niskiej samoocenie. Nie rozwijają się, nie dążą do zmiany swojego wizerunku. Na szczęście takich uczniów było niewielu.

Dodatkową korzyścią ze wsparcia jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, które wpłyną na lepszy przekaz wiedzy z przedmiotów-szczególnie tych, w których słowo nie wystarczy, potrzebne jest przeprowadzenie doświadczeń czy odsłuchanie nagrania. I tak dokonano zakupu: tablicy interaktywnej, kamery,  magnetofonu, książek itp. Ponadto wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali pakiety dydaktyczne, w których zawarte zostały wszystkie potrzebne materiały do udziału w zajęciach unijnych. Uczestnicy zajęć rozwijających z j. angielskiego wyjechali na wycieczkę do skansenu w Sanoku gdzie mieli okazję posłuchać opowieści przewodnika w języku angielskim. Atrakcją dla uczestników warsztatów teatralnych były aż cztery wyjazdy do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Pozwoliło to przyszłym adeptom sztuki na rozwój kunsztu aktorskiego, spojrzenia na grę, mowę sceniczną... z innego punktu- widza.
 
Realizacja Projektu dobiega końca. Tak jak w każdym przypadku, kiedy coś się kończy, tak i w tym  przyszedł  czas na podsumowania.
Przede wszystkim należą się gorące podziękowania wszystkim nauczycielom z Gimnazjum Publicznego nr 1 za współpracę, dzięki której możliwa była realizacja zadania na tak wysokim poziomie. Dziękujemy za kontrolę frekwencji na zajęciach, sprawdzanie zdobytych wiadomości, wskazówki co należy zmienić, aby było jeszcze lepiej. Dziękujemy za przyjęcie na siebie odpowiedzialności za dokończenie zadań niedokończonych…Dziękujemy za zainteresowanie postępami uczniów, dla których ten Projekt był formą pomocy, dzięki której mogli nadrobić zaległości, poprawić stopień z przedmiotu, rozwinąć zainteresowania. Pani sekretarce- Małgorzacie Lubojemskiej- dziękujemy za troskę, miłą atmosferę,  wsparcie i profesjonalną obsługę. Podobne podziękowania kierujemy w stronę pań z obsługi. Dzięki tym wszystkim osobom NIEMOŻLIWE STAŁO SIĘ MOŻLIWE. To jeszcze jednak nie koniec…
Panu Dyrektorowi dziękujemy za wszystkie chwile, dzięki którym czułyśmy się jak u siebie, za spokój, którym nas obdarzał, zaufanie, swobodę w działaniu i przepraszamy za konieczność podejmowania trudnych decyzji, bałagan na stole i stosy dokumentów na biurku.
Specjalne podziękowania kierujemy pod adresem Pani Haliny Kolanko - dyrektor ZOEAS we Frysztaku, za wszelką pomoc dzięki której możliwa była realizacja zadań projektowych mimo wielu przeciwności oraz Pana Roberta Godka- dzięki któremu wszystkie sprawy księgowe  były wykonane na czas i na  profesjonalnym poziomie.
Wszystkim uczestnikom Projektu PASZPORT DO WIEDZY dziękujemy za współpracę z nadzieją, że każdy z Was wiedzę zdobytą podczas zajęć  wykorzysta w najlepszy dla siebie sposób.
 
Kierownik Projektu
Małgorzata Gliwska- Jędrysik
Asystent Kierownika
Magdalena Stefanik

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad