Klasy sportowe 2011-2014 - Czas podsumowań!

Gdy Ministerstwo Sportu umożliwiło szkołom organizowanie klas sportowych, opracowałem system reaktywowania takich klas w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku. Program przedstawiony naszym władzom gminnym uzyskał akceptację i sukcesywnie jest wdrażany do corocznej realizacji. Polega on na tym, że dwa lata z rzędu powołujemy klasy sportowe o profilu „piłka nożna”(ze względu na potrzebę większej liczby zawodników do uprawiania tej dyscypliny) oraz jedną klasę o profilu „tenis stołowy”. W takich właśnie dyscyplinach nasza młodzież może w późniejszym wieku rozwijać własne umiejętności i swoje zainteresowania, gdyż w pobliskich klubach działają sekcje sportowe prowadzące rozgrywki ligowe. Nic tak nie cieszy kibica jak sukcesy drużyny, w której grają jego koledzy czy najbliższa rodzina!

Dnia 1.09.2011r. w Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku powołany został pierwszy oddział IV-tej klasy sportowej o profilu „piłka nożna”. Klasa liczyła 22 uczniów w tym 12 chłopców i 10 dziewczynek.
Trzyletni autorski program wychowania fizycznego realizowany był w 10-cio godzinnym cyklu tygodniowym (2 godziny lekcyjne zajęć każdego dnia). Od samego początku skrzętnie zabraliśmy się do pracy. Dodatkową formą zajęć wspomagających szkolenie były doraźne sportowe spotkania dla dzieci w wybrane soboty danego roku szkolnego oraz tygodniowe obozy sportowe (dochodzące) w ostatnim tygodniu sierpnia każdego roku.
Duże zaangażowanie uczniów w realizację programu zaowocowało znakomitymi wynikami sportowymi w rożnych dyscyplinach sportowych.

Zauważyć należy także, że uczniowie z tej klasy odnosili sukcesy na wielu polach działania szkoły, między innymi stanowili mocną grupę teatralną, która pod kierownictwem Pani mgr Małgorzaty Kwiatkowskiej niejednokrotnie dawała dowody własnych umiejętności podczas wystawianych sztuk teatralnych dla dyrekcji, nauczycieli i kolegów ze szkoły. Osiąganie wysokich wyników sportowych nie przeszkadzało uczniom tej klasy w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w nauce, a sprawdzian klas szóstych napisali znacznie powyżej poziomu gminy.

Dziękując wszystkim uczniom klasy sportowej za ich duży wkład w życie szkoły oraz podnoszenie jej prestiżu, składam szczególne podziękowania tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej klasy oraz jej funkcjonowania w całym trzyletnim okresie tj. 2011-2014 roku.

Instytucje i osoby, które zasługują na wyróżnienie:
1. ze względu na pomoc organizacyjną:
- Rada Gminy we Frysztaku na czele z Wójtem mgr. inż. Janem Ziarnikiem, która podjęła decyzję o utworzeniu (reaktywowaniu) klas sportowych.
- ZOEAS we Frysztaku z Dyrektor Panią mgr inż. Haliną Kolanko oraz Panem Markiem Gierą (odpowiedzialnym i niezawodnym kierowcą gminnego busa), który umożliwiał przewożenie uczniów na zajęcia na obiekty GOSiR.
- GOSiR we Frysztaku z byłym Dyrektorem Panem Wojciechem Arciszewskim oraz obecnym Dyrektorem Panem mgr. Markiem Armatą, który nieodpłatnie udostępniał własne obiekty i umożliwiał prowadzenie zajęć sportowych.
- SOSW we Frysztaku z Dyrektor Panią mgr Agatą Wyciślak będącą dużym wsparciem w realizacji zakładanych celów w klasie.

2. ze względu na pomoc rzeczową i finansową:
- Pan Jan Wnęk prezes Przedsiębiorstwa Handlowego „Wenta” we Frysztaku, mocny orędownik i motywator w działaniach na rzecz tworzenia i prowadzenia klas sportowych we Frysztaku, który zafundował cykliczne wyjazdy na basen do Strzyżowa oraz dofinansowywał obozy sportowe a także sprzęt sportowy.
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przewodniczącą Panią mgr Reginą Matyką, dzięki której uczniowie mogli wyjeżdżać na mecze kontrolne i zajęcia szkoleniowe (połączone z różnego rodzaju pogadankami o działaniu profilaktycznym) do innych miejscowości i na inne obiekty sportowe.
- Spółdzielnia Cukiernicza „Roksana” w Strzyżowie z jej Prezesem Panem Józefem Maźnickim, która wspierała małych sportowców słodyczami w formie dożywiania na obozach sportowych.

3. ze względu na zaangażowanie związane wiedzą i doświadczeniem:
- Pani mgr Maria Król- jako była wychowawczyni nowo powstajacej przed laty, klasy sportowej we Frysztaku.
- Pan mgr Marcin Pieczka- jako były dyrektor Szkoły Podstawowej we Frysztaku współtwórca pierwszej klasy sportowej w naszej szkole.
- Pan Marek Ziajor - jako lekarz medycyny rodzinnej, który cennymi wykładami na temat fizjologicznego rozwoju dzieci, uświadamiał rodzicom uczniów powoływanych do klas sportowych potrzebę zwiększenia aktywności ruchowej młodzieży szkolnej.
- Pan Lesław Mocek- jako Przewodniczący Gminnej Komisji Oświatowej, były dyrektor OSiR we Frysztaku.
- Pani mgr Joanna Szombara- jako była uczennica klasy sportowej w pierwszych latach jej funkcjonowania, odnosząca spore sukcesy w sporcie szkolnym, jak również nieco później w sporcie zawodowym (piłka koszykowa-II-liga)
- Pan Mieczysław Niemiec- jako były prezes GMKS „Strzelec” Frysztak oraz były zawodnik, lekkoatleta.

Szczere podziękowania kieruję do wszystkich rodziców uczniów klasy VIc /sportowej/ za odwagę i zaufanie, jakim zostałem obdarzony, kiedy oddawali pod moją opiekę własne dzieci!!! Z perspektywy czasu oceniam, że dokonaliście Państwo właściwego wyboru, gdyż Wasze dzieci nie tylko osiągnęły dużą sprawność, ale także mogliście spokojnie obserwować ich należyty rozwój psychofizyczny pod okiem specjalistycznej poradni medycyny sportowej, w której uczniowie byli regularnie badani i kwalifikowani do uprawiania sportu.

PEŁNA  LISTA  UCZNIÓW  KLASY VI c –SPORTOWEJ /2011-2014/
Dziewczęta: Chłopcy:


1. Brzezowska Sylwia 1. Godek Jakub
2. Chrobok Paulina 2. Góra Arkadiusz
3. Garncarska Katarzyna 3. Jamróg Przemysław
4. Knap Sylwia 4. Kaleta Mateusz
5. Mikuszewska Dominika 5. Kowalski Jakub
6. Muszyńska Ilaria 6. Rec Arkadiusz
7. Steczkowska Kinga 7. Rec Jakub
8. Stopa Nina 8. Siwa Patryk
9. Uliasz Jolanta 9. Urban Jakub
10. Wiśniowska Zuzanna 10. Wilk Kamil

11. Wojciechowski Piotr

12. Zięba Szymon

Swoje podziękowania przesyłam także wszystkim pedagogom ze Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku za bardzo dobrą współpracę, a w szczególności Pani mgr Małgorzacie Gliwskiej-Jędrysik, Pani mgr Marcie Filip oraz Panu mgr. Piotrowi Górce za wspieranie i pomoc w dość trudnym przedsięwzięciu dotyczącym organizacji i prowadzeniu klas sportowych.
Obecnie w naszej szkole realizują program dwie klasy sportowe o profilu „piłka nożna” (Leszek Jędrysik) oraz jedna klasa o profilu „tenis stołowy” (Piotr Górka).

Sukcesy klasy sportowej SP nr 1 we Frysztaku  2013/14
Indywidualne mistrzostwa la :
- Bieg na 600m – Katarzyna Garncarska  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 30miejsce w finale wojewódzkim.
- Bieg na 60m – Patryk Siwa  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 42 miejsce w finale wojewódzkim.
- Skok w dal – Jolanta Uliasz  I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, 33  miejsce w finale wojewódzkim.

Indywidualne biegi przełajowe:
- I -II-III miejsca w gminie, I - III-IV miejsca w powiecie,  28, 41, miejsca  w finale wojewódzkim-dziewcząt GARNCARSKA Katarzyna, ULIASZ Jolanta

Zespołowe gry sportowe:
- Mini- piłka ręczna dziewcząt : I miejsce w gminie i I miejsce w zawodach powiatowych i III miejsce w rejonie!
- Mini- piłka ręczna chłopców : I miejsce w gminie i II miejsc  w zawodach powiatowych  
- Mini-piłka koszykowa chłopców: I miejsce w gminie i II miejsce  w  zawodach powiatowych
- Mini-piłka koszykowa dziewcząt: I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie,  III miejsce w rejonie!.
- Mini-piłka siatkowa  dziewcząt: I miejsce w gminie, IV  w powiecie
- Mini-piłka siatkowa chłopców: I miejsce w gminie, II  w powiecie
- Mini-piłka nożna chłopców: I miejsce w gminie, II  w powiecie

Lekkoatletyczne zawody drużynowe;
- Czwórbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, XII m. w finale wojewódzkim
- Czwórbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, III m. w finale wojewódzkim    /brązowy medal/

Rzeszów 2014
- Sztafety szwedzkie/100,200,300,400/dziewcząt - srebrny medal w finale wojewódzkim i awans do międzynarodowego ogólnopolskiego finału- Łódź 2014 - XII miejsce w ścisłym finale w Łodzi.

Rzeszów 2014
- Sztafety szwedzkie/100,200,300,400/chłopców - złoty medal w finale wojewódzkim i awans do międzynarodowego ogólnopolskiego finału- Łódź 2014 - IX miejsce w ścisłym finale Łodzi.

Łódź 14-15.06.2014 Ww. sukcesy „Łódzkie” znalazły odbicie w gazetach lokalnych („Nowiny” z dn. 3.07.2014r. oraz „Nad Wisłokiem” z czerwca 2014r.), w których ukazały się artykuły na ten temat poparte fotografiami i komentarzem autorów.

Zawody okolicznościowe:
- Mini piłka nożna: I miejsce w gminie o „Puchar Wójta Gminy” z okazji „ ogólnopolskiego dnia piłkarza”
- Biegi uliczne Strzyżów 2014 3.05 z okazji rocznicy Konstytucji III-go Maja na dyst. 1000 metrów: JUliasz Jolanta - I miejsce, Garncarska Katarzyna -IV miejsce, Rec Jakub - III miejsce , Kowalski Jakub - V miejsce

Piłka nożna:
wyniki meczów kontrolnych klas sportowych wynikających z programu szkoleniowego
1. SP Frysztak- Beniaminek Krosno  4:8 (Krosno)
2. Beniaminek Krosno – SP Frysztak 12:2 SP (Frysztak)
3. Wisłok Strzyżów – SP Frysztak klasa VI   1:3(Frysztak)
4. Wisłok Strzyżów - SP Frysztak klasa V   0:2(Frysztak)
5. Akademia piłkarska Czudec - SP Frysztak klasa VI 1:3 (Frysztak)
6. Akademia piłkarska Czudec - SP Frysztak klasa V 0:4 (Frysztak)
7. Błękitni Ropczyce –/rocznik 2000/– SP Frysztak 3:7 (Ropczyce)          
8. SP Frysztak klasa VI - Akademia piłkarska Czudec -7:1(Frysztak)
9. SP Frysztak klasa V - Akademia piłkarska Czudec 13:1(Frysztak)
10. II miejsce uczniów V klasy sportowej w   rejonowym turnieju piłkarskim „ORLIK 2013” w Brzostku.
11. II miejsce w halowej lidze międzygminnej (Frysztak-  Strzyżów-Czudec- Wiśniowa-Wojaszówka).

W tym miejscu nadmienić należy, że w łącznej klasyfikacji szkół podstawowych w   roku szkolnym 2013/2014, Szkoła Podstawowa nr 1 we Frysztaku zajęła bardzo wysokie, bo 23 miejsce w województwie podkarpackim na ponad 700 sklasyfikowanych szkół!!!

Inne zawody:
warto przypomnieć o sukcesach 2013/14                                    
- Trójbój la dziewcząt /udział Stopy Niny/ Im. w gminie, Im. w powiecie, 19m. w woj. 2012/13
- Trójbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, 18m. w woj.
- Trójbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, 13m. w woj. 2011/12
- Trójbój la dziewcząt I m. w gminie, I m. w powiecie, 18 m. w województwie,
- Trójbój la chłopców I m. w gminie, I m. w powiecie, XII m. w województwie.

Dodać należy, że w ww. sukcesach swój udział mieli także uczniowie z klas sportowych (V i IV): Godek Karolina, Kowalska Daria, Król Paulina, Płaziak Sylwia, Szopa Łucja, Muszyńska Emanuela, Szombara Dominika, Banek Sebastian, Wojciechowski Samuel, Lisak Maciej, Knap Bartłomiej, Kiebała Łukasz, Gibało Bartłomiej, Florek Bartłomiej, jak również uczniowie z innych klas: Bernal Konrad (odnosił także indywidualne sukcesy na szczeblu wojewódzkim w la), Król Łukasz, Pyzocha Julia, Godek Mikołaj. W zawodach wielu szczebli i w różnych dyscyplinach sportowych, udział wzięli wszyscy uczniowie klasy VI c. Rywalizacja wewnątrzklasowa doskonale wpływała na podnoszenie poziomu umiejętności każdego ucznia indywidualnie. Pozwalała na wyróżnianie się osób o najlepszych predyspozycjach ruchowych, a ci z kolei przekuwali to na osiąganie wysokich wyników, łącznie ze szczeblem wojewódzkim a nawet( jak się okazało) ogólnopolskim!!!.

Dziękuję!
Gratuluję!
Wychowawca-trener II kl.
mgr Leszek Jędrysik

Dodaj do Google Plus

3 - ilość komentarzy :

 1. Czyli co "dmamy os swoje godziny" !!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. Sorki za literówki powyżej, miało być:
  Czyli co dbamy o swoje godziny i etaty.

  Artyuł długi ale ktoś zapomnial dopisać, że klasy sportowe to także dodatkowe godziny dla "twórców".

  OdpowiedzUsuń
 3. Wygląda na to, że nie tylko o tym zapomniał! Zapomniał także podziękować jednej z osób, której powinien podziękować jako jednej z pierwszych i chociażby przez kulturę osobistą i dobre maniery. Nie będę pisał, komu bo łatwo się domyśleć, a on sam doskonale wie, o kim mówię. Jestem osobą postronną i tak sobie myślę: skoro pedagog, wychowawca i nauczyciel zapomina o podstawowych zasadach kultury jest w stanie wychowywać czyjeś dzieci. Zostawiam to bez odpowiedzi i myślę, ze każdy sam może sobie na to pytanie odpowiedzieć. Proszę się na mnie nie gniewać, nikogo nie chcę obrazić. Napisałem tylko i wyłącznie moje odczucia, które wahają się pomiędzy zażenowaniem, a śmiesznością.

  OdpowiedzUsuń