Niepełnosprawni do pracy!


Fundacja Aktywizacja z oddziałem w Rzeszowie od lutego 2014 roku prowadzi we Frysztaku działania mające na celu wprowadzenie grupy osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Dotychczas osoby te przeszły szkolenie z podstawowej obsługi komputera, warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty aktywizacji społeczno zawodowej w Falentach pod Warszawą.
Wsparciem zostali objęci także członkowie rodzin osób niepełnosprawnych.
Fundacja poszukuje pracodawców zainteresowanych przyjęciem do pracy osoby niepełnosprawne z gminy Frysztak.
Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca może w znaczący sposób wpłynąć na wygenerowanie konkretnych oszczędności i osiągniecie korzyści w postaci:
* Obniżenia wysokości comiesięcznej wpłaty o ok. 1500 zł za każdą nowo zatrudnioną osobę;
* Refundacji wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika od 400 do 3300 zł miesięcznie;
* Wyposażenia stanowiska pracy;
* Tworzenia lub przystosowania miejsca pracy;
* Szkolenia niepełnosprawnego pracownika;
* Wynagrodzenia Asystenta niepełnosprawnego pracownika
* Pozyskania wartościowego i zaangażowanego pracownika.
W ramach Projektu Fundacja udziela pracodawcom bezpłatnego wsparcia w zakresie:
* Obsługi całego procesu rekrutacji i doboru odpowiednich kandydatów;
* Uzyskania refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (obsługa systemu SODiR)
* Audytu dostępności obecnych lub planowanych miejsc pracy;
* Uzyskania dofinansowania do stanowiska pracy;
* Bieżącą informację na temat prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych
* Monitoringu zatrudnienia.
Dodatkowo Fundacja oferuje możliwość:
* Organizacji Staży rehabilitacyjnych oraz Praktyk zawodowych
* Realizacji Szkoleń zawodowych
* Wsparcia Trenera Pracy
Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt pod nr: 661 61 58 56.


Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz