„Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków w Pułankach”

Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku serdecznie zaprasza mieszkańców naszej gminy oraz wszystkich zainteresowanych na „Dni Otwarte Oczyszczalni Ścieków w Pułankach”, które odbędą się w dniach 24-26 października 2014r.

Oczyszczalnia będzie dostępna dla odwiedzających w godz.:
  • 24.10.1014r.   900 – 1300 (piątek)
  • 25.10.2014r.  900 – 1200 (sobota)
  • 26.10.2014r. 1300 – 1600 (niedziela)
Oczyszczalnia ścieków w Pułankach została wybudowana i oddana do eksploatacji w 2010r. w ramach projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Dni otwarte oczyszczalni ścieków  to okazja do zapoznanie się z jej obiektami, funkcjonowaniem, oraz z procesem oczyszczania ścieków do uzyskania czystej wody.
Serdecznie zapraszamy szkoły, przedszkola, całe rodziny jak i osoby indywidualne.

Z poważaniem Robert Mikuszewski
Dodaj do Google Plus

1 - ilość komentarzy :