Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

KWW GOSPODARNI I SAMORZĄDNI - PROGRAM DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - SPORT, KULTURA, ZDROWIE, TRADYCJE I BEZPIECZEŃSTWO

Gmina  Frysztak to przede wszystkim jej Mieszkańcy - Państwa sprawy, oczekiwania, lokalna kultura, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz dzieci i młodzież, która jest podstawą przyszłości każdego społeczeństwa. Organizując życie gminne należy pamiętać o stworzeniu jak najlepszych warunków w zakresie wychowania, edukacji oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Przygotowanie każdego programu rozwoju gminy polega na opracowaniu działań z kilkuletnim wyprzedzeniem, a bieżące funkcjonowanie samorządu opiera się na mądrym dzieleniu inwestycji od najważniejszych zapewniających podstawę życia i wymagających szybkiego zareagowania do tych, które z wielu względów  muszą zostać podzielone na kilka mniejszych zadań i rozłożonych w czasie.
Informujemy, że przedstawione w tym artykule działania dla dzieci i młodzieży to tylko część naszego Programu, który zakłada rozwój Gminy Frysztak na płaszczyźnie wszystkich obszarów gospodarki.  
(sala gimnastyczna w Gogołowie)
Gmina Frysztak stała się samorządem, który dzięki realizacji wielomilionowych inwestycji i zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie uporał się już z zadaniami, które pochłonęły największe koszty i środki budżetu jako wkład do realizacji dużych projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Dzięki wykonaniu strategicznych zadań najbliższe lata pozwolą skupić się  na inwestycjach, które będą kontynuacją rozpoczętych już działań związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacją, wodociągami i oświatą  oraz wdrożyć nowe działania mające na celu poprawę warunków spędzania czasu mieszkańców gminy w sposób zdrowy, bezpieczny z myślą o wychowaniu, kulturze i naszych tradycjach. Będziemy mogli także rozszerzyć swoje działania we wszystkich miejscowościach gminy Frysztak. 


Modernizacja centrum Frysztaka to niezbędna inwestycja dla rozwoju gospodarczego, turystycznego i ogólnego wizerunku naszej gminy. Inwestycje w tym kierunku rozpoczęliśmy poprzez zamontowanie nowych latarni. Obecnie czekamy na wykonanie sieci energetycznej przez PGE. Wykonanie prac ziemnych związanych z siecią energetyczną, które ma wykonać PGE umożliwi nam modernizację ulic i chodników na drodze głównej i ulic bocznych centrum Frysztaka.  

(Turniej Szkół o Puchar Wójta Gminy Frysztak 2014 - Sala SP Frysztak)
Jesteśmy gminą, która zawsze stawiała na dzieci i młodzież. Frysztak od lat słynie z osiągnięć sportowych i kulturalno-edukacyjnych. Zatrudniamy fachowców modernizujemy i  rozbudowujemy infrastrukturę rekreacyjną i kulturalną, dbamy także o domy wiejskie i obiekty należące do oświaty.

(Dom Wiejski i OSP Cieszyna )
Objęliśmy wsparciem gminne chóry, zespoły ludowe, kluby sportowe, stowarzyszenia i jednostki OSP. Należy podkreślić, że wiele ciekawych i ważnych dla lokalnego społeczeństwa działań  jest możliwych dzięki ludziom, którzy oddają się swojej pasji , a w większości przypadków robią to w swoim wolnym czasie nie oczekując podziękowań ani gratyfikacji finansowych. Jako samorząd od zawsze wspieraliśmy te działania i podziwiamy ich  dokonania. Bardzo się cieszymy, że możemy wspierać te inicjatywy, które są chlubą gminy Frysztak. 

Poniższe zdjęcia przedstawiają dwa przykłady szerokiej działalności kulturalnej i ludowej funkcjonującej na terenie gminy. 

(Zespół Twierdzanie)
(Chór Sokół)
Przez ostatnie lata zrealizowaliśmy wiele projektów  unijnych mających na celu systematyczną rozbudowę obiektów i urządzeń z których mogą korzystać rodzice ze swoimi dziećmi oraz młodzież.  Mimo dużych nakładów finansowych włożonych w rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-edukacyjnej jest jeszcze wiele zadań, które pozwolą stworzyć kompleksową ofertę pozwalającą zaspokoić potrzeby mieszkańców w każdym wieku. różnych zainteresowaniach w każdym sołectwie gminy Frysztak.
(Otwarte siłownie są doskonałym sposobem na uzupełnienie placów zabaw )
1. Bardzo ważną inwestycją, którą chcielibyśmy zrealizować jest wykonanie gminnego  boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej. Tego typu boiska podobnie jak wykonany kort tenisowy
są bardzo bezpieczne i zarazem zachęcające do uprawiania sportu, amatorskiego. Boisko pokryte sztuczną trawą doskonale będzie uzupełniło amatorską ofertę dla mieszkańców gminy i stworzy dodatkowe możliwości do prowadzenia treningów „Strzelca” Frysztak, „Orła” Lubli i „Skarbka” Gogołów.
(przykładowe boisko ze sztuczną trawą)
2. Obecnie rozpoczęliśmy wdrażanie inicjatywy jednostek OSP, które polegają zagospodarowaniu domów wiejskich przez  strażaków. Dzięki doskonałemu pomysłowi straży domy wiejskie będą wykorzystane z pożytkiem dla mieszkańców wszystkich miejscowości.
(Strażnica OSP i Dom Wiejski w Lubli)
3. Niezbędna do wykonania jest także siłownia, która z pewnością cieszyłaby się dużą popularnością i zagospodarowała wolny czas w wieczory weekendy i okres zimowy. Zajęcia siłowe uzupełniłyby również treningi prowadzone przez kluby sportowe. 
(przykładowy zestaw urządzeń siłowni)
4. Widzimy potrzebę kontynuacji rozbudowy nowoczesnych placów zabaw w każdej miejscowości, aby dzieci wraz z rodzicami mogły spędzać wolny czas w atrakcyjny i bezpieczny sposób.
(nowe place zabaw gminy Frysztak)
5. Kolejnym zadaniem, które chcielibyśmy realizować jest wykonanie bieżni lekkoatletycznej z której mogliby korzystać miłośnicy joggingu. Bieżnia umożliwiłaby organizację zwodów gminnych i powiatowych z kalendarza szkolnego związku sportowego.
(przykładowa bieżnia lekkoatletyczna)
6. Bardzo ważną inwestycją, którą bierzemy pod uwagę jest modernizacja boisk sportowych i obiektów lekkoatletycznych znajdujących się przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Tę inwestycję chcielibyśmy zrealizować wspólnie z powiatem. Wykonanie tych działań z pewnością poprawi warunki treningu klas sportowych i uczniów szkół gimnazjalnych oraz wychowanków SOSW Frysztak.
(termomodernizacja zaplecza szatniowego i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Frysztak)
7. Chcemy także rozszerzać rozpoczęte działania z zakresu rozwoju turystyki kajakowej. W najbliższych latach powstanie przystań kajakowa przy placu OSP w Kobylu. Będziemy chcieli uruchomić wypożyczalnie kajaków i wspierać imprezy takie jak organizowany już dwukrotnie „Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rzeką Wisłok”.
(Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rzeką Wisłok 2014)
8. Bardzo nam zależy na wspieraniu i dalszym rozwoju jednostek OSP działających na terenie całej gminy Frysztak. Będziemy systematycznie doposażać jednostki, kontynuować modernizacje strażnic oraz organizować cieszące się ogromną popularnością zawody sportowo-pożarnicze.


9. Widzimy także potrzebę zwiększenia działań związanych z rozwojem sekcji piłkarskich, tenisa stołowego, narciarstwa zjazdowego, siatkówki i koszykówki. Młodzież swoją postawą poprzez reprezentowanie gminy na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich pokazała, że istnieje potrzeba wdrażania działań sportowych. 

(Turnieje, zawody i ligi piłkarskie, siatkarskie oraz koszykarskie w gminie i powiecie)
10. Zwiększenie zakresu działań z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. GOK Frysztak to nie tylko zmodernizowany budynek ale przede wszystkim nowoczesny i wysokiej jakości sprzęt, który został zakupiony z wykorzystaniem środków unijnych. Ośrodek jest jedną z najlepiej doposażonych jednostek w województwie podkarpackim. Już rozpoczęliśmy wdrażanie oferty dla mieszkańców i szkół związanej z wykorzystaniem sprzętu i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
(wykorzystanie sprzętu multimedialnego do zagospodarowania czasu wolnego młodzieży)
Szanowni Państwo!
Wystawiliśmy kandydatów do Rady Powiatu Strzyżowskiego, którzy oprócz działań na szczeblu gminnym chcą stworzyć ofertę powiatową, w taki sposób aby dzieci i młodzież uzdolniona sportowo, aktorsko, wokalnie i tanecznie mogła spotykać się ze swoimi rówieśnikami z terenu powiatu uczestnicząc we wspólnych inicjatywach takich jak konkursy recytatorskie, wokalne,  teatralne oraz   amatorskie ligi piłkarskie, koszykarskie i siatkarskie. 
W swoich działaniach nie zapominamy o osobach niepełnosprawnych, które nie mogą aktywnie uczestniczyć we wszystkich imprezach. W związku z tym zakupiliśmy dwa samochody marki Mercedes Sprinter, które będziemy chcieli wykorzystać podczas organizacji wyjazdów kulturalnych do przewozu tych osób. Wkrótce więcej informacji o kolejnym samochodzie zakupionym ze środków zewnętrznych, który wchodził będzie w skład gminnej floty samochodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.

(Mercedes Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych)
Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarni i Samorządni" zgłosił kandydata na Wójta Gminy Frysztak oraz  Kandydatów do Rady Powiatu Strzyżowskiego i Rady Gminy Frysztak. Jesteśmy zespołem z dużym dorobkiem posiadającym wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji, organizacji jednostek OSP, życia sportowego i kulturalnego. Koordynujemy działania w związane z zagospodarowaniem czasu wolnego i rozwoju gospodarczego naszej gminy. Są wśród nas także fachowcy od doradztwa rolniczego i producenci zdrowej żywności.
(Noc bibliotek)
(turniej tenisa stołowego dla dzieci z gminy Frysztak 2014)
„Gospodarni i Samorządni” to zespół osób, którzy jako jedyni z kandydatów rozpoczęli wdrażanie kompleksowej oferty, sportowo- rekreacyjnej i turystycznej, kulturalno-oświatowej oraz związanej z działalnością klubów sportowych,  stowarzyszeń, gminnych zespołów oraz jednostek OSP.
Kolejna kadencja i Państwa zaufanie, którym mamy nadzieje Państwo nas obdarzycie,  pozwoli nam dokończyć rozpoczęte działania oraz wdrożyć nowoczesne i atrakcyjne formy spędzania czasu, które pozwolą dzieciom i młodzieży rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
(Wspieramy kulturę ludową oraz tradycje Frysztaka - Podkarpacki Festiwal Kultury Ludowej w Gogołowie )
Informacje wraz z programem rozwoju infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oświatowej znajdziecie Państwo w artykule: Jan Ziarnik o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Gminy Frysztak - kliknij tu 
(chodniki są gwarancją bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach)
Chcemy budować chodniki na drogach gminnych oraz motywować powiat do podjęcia dziań w tym zakresie na drogach powiatowych. Tak jak do tej pory będziemy wspierać finansowo działania Marszałka województwa w dzianiach związanych z poprawą infrastruktury na drogach wojewódzkich.

WAŻNE:
Pełny program rozwoju gminy Frysztak na najbliższe lata oprócz wspierania, sportu, kultury, oświaty oraz wszystkich gałęzi infrastruktury lokalnej zakłada tworzenie  miejsc pracy, wspieranie rolników, gospodarstw agroturystycznych, rozszerzenie współpracy pomiędzy samorządem, a sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi. Będziemy także kłaść nacisk na pozyskiwanie środków unijnych w celu rozwoju gospodarczego naszej gminy, a realizacja mniejszych zadań rozłożonych na cztery lata pozwoli spłacać zaciągnięte dotychczas zobowiązania.

Przedstawiamy Państwu konkretne działania gdyż uważamy, że wyborcze hasła i slogany nie wpłyną na poprawę funkcjonowania gminy Frysztak. Swoją pracą, doświadczeniem i zaangażowaniem chcemy zadbać o przyszłość naszych dzieci pracę młodzieży i godne życie seniorów. 

Komitet Wyborczy Wyborców "Gospodarni i Samorządni"
Zapraszamy na wybory 16 listopada 2014 r.  


GOSPODARNI I SAMORZĄDNI - MĄDRY WYBÓR 
kliknij w obrazek aby znaleźć nas na Facebooku

KANDYDAT NA WÓJTA GMINY FRYSZTAK KWW "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI"
Jan ZIARNIK

KANDYDACI DO RADY POWIATU STRZYŻOWSKIEGO KWW "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI" LISTA NR 18

Pozycja 1. GARNCARSKI Tomasz Władysław
- Sekretarz Gminy Frysztak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

Pozycja 2. ZARSZYŃSKA Jolanta Eugenia
- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku.

Pozycja 3. ARMATA Marek Grzegorz
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.

Pozycja 4. DYBAŚ Jolanta
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieszynie.

Pozycja 5. KRUPKA Zdzisław Józef
- Specjalista doradztwa rolniczego w Podkarpackim ODR.

Pozycja 6. DUNAJ Anna
- Producent zdrowej żywności.


KANDYDACI DO RADY GMINY FRYSZTAK KWW "GOSPODARNI I SAMORZĄDNI"

OKRĘG NR 1 – Sołectwo Frysztak
SALAMON Wacław Mikołaj
OKRĘG NR 2 – Sołectwo Frysztak
CHMURA Ryszard
OKRĘG NR 3 – Sołectwo Glinik Dolny
MIKUSZEWSKI Stanisław Władysław
OKRĘG NR 4 – Sołectwo Glinik Średni
RUTKA Jerzy Adam
OKRĘG NR 5 – Sołectwo Glinik Górny
GIERA Edward Andrzej
OKRĘG NR 6 – Sołectwo Gogołów
BŁAŻEJOWSKI Jan
OKRĘG NR 7 – Sołectwo Gogołów, Sołectwo Huta Gogołowska
MACHOWSKI Janusz
OKRĘG NR 8 – Sołectwo Chytrówka, Sołectwo Stępina
ARMATA Stanisław
OKRĘG NR 9 – Sołectwo Cieszyna
JAKUBOWICZ Marcin Stanisław
OKRĘG NR 10 – Sołectwo Cieszyna
MATYKA Regina Bronisława
OKRĘG NR 11 – Sołectwo Pułanki
BŁONIARZ Eugeniusz Piotr
OKRĘG NR 12 – Sołectwo Kobyle
DRYGAŚ Kazimierz
OKRĘG NR 13 – Sołectwo Twierdza, Sołectwo Widacz
MOCEK Lesław Józef
OKRĘG NR 14 – Sołectwo Lubla
JĘDRUSIK Kazimierz
OKRĘG NR 15 – Sołectwo Lubla
PAWLIK Tadeusz

Artykuł w całości sponsorowany ze środków KWW "Gospodarni i Samorządni"

Below Post Ad