Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W OTWARTEJ DEBACIE NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI GMINY FRYSZTAK - Jan Ziarnik

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY FRYSZTAK

Zdecydowałem się na organizację debaty gdyż wybór wójta, to jedna z ważniejszych decyzji dotyczących samorządu. Głosując oddajecie Państwo nie tylko głos ale decydujecie także o swojej przyszłości, przyszłości swoich rodzin i dzieci. 
Podczas debaty chciałbym omówić z Państwem oraz skonfrontować z moim kontrkandydatem najważniejsze tematy dotyczące funkcjonowania samorządu, programy rozwoju gminy oraz wizję przyszłości.
Chciałbym również odnieść się do budzących moje wątpliwości niektórych informacji przekazywanych mieszkańcom gminy Frysztak podczas dotychczasowej kampanii prowadzonej przez opozycyjny komitet.

Uważam, że Mieszkańcy Gminy Frysztak mają pełne prawo do rzetelnych informacji, prawdziwego obrazu funkcjonowania samorządu oraz możliwości wysłuchania jednocześnie obu stron i różnych punktów widzenia - dlatego też wysłałem oficjalne zaproszenie, do udziału w tych spotkaniach, mojemu kontrkandydatowi Panu Zdzisławowi Sarnie.

Terminy debat:
debata I: sobota 22.11.2014 r. godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku – zapraszam wszystkich mieszkańców Frysztaka, Kobyla, Pułanek, Twierdzy i Widacza,

debata II: niedziela 23.11.2014 r. godz. 15:00 w Domu Ludowym w Cieszynie – zapraszam wszystkich mieszkańców Cieszyny, Stępiny i Chytrówki,

debata III: niedziela 23.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gliniku Dolnym - zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Dolnego,

debata IV: wtorek 25.11.2014 r. godz. 18:00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Lubli - zapraszam wszystkich mieszkańców Lubli,

debata V: środa 26.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gogołowie – zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Górnego, Gogołowa i Huty Gogołowskiej,

debata VI: czwartek 27.11.2014 r. godz. 18:00 w Domu Ludowym w Gliniku Średnim – zapraszam wszystkich mieszkańców Glinika Średniego.

Proponowana tematyka debat:
1) Program rozwoju gminy Frysztak na najbliższe lata i realność jego wdrożenia, 
2) Zadłużenie gminy, perspektywa spłaty i wpływ zobowiązania na życie mieszkańców,
3) Podatki i inne wpływy do budżetu oraz podział tych środków na poszczególne miejscowości,
4) Możliwości wykorzystania środków unijnych na najbliższe lata,
5) Edukacja i jej rozwój,
6) Bezpieczeństwo i działalność ochotniczych straży pożarnych,
7) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji,
8) Poprawa infrastruktury drogowej, 
9) Kultura i tradycje gminy oraz rozwój sportu rekreacji i turystyki,
10) Gospodarka odpadami.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na te spotkania.
Jestem przekonany, że merytoryczna debata ułatwi Państwu wybór 30 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Frysztak
Jan ZIARNIKBelow Post Ad