WSPÓŁPRACA GOSIRU ZE „STRZELCEM” SPOSOBEM NA POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z klubem GMKS „Strzelec” Frysztak nie tylko współpracuje na płaszczyźnie upowszechniania sportu w gminie Frysztak, ale także realizuje różnego rodzaju projekty. 
Takim przykładem jest udział w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pt. „ „SPORTOWA GWIAZDA” – był to konkurs na najlepsze projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku wiejskim. Zgłoszony w ramach tego zadania „Piłkarski Piknik o Puchar Przechodni Wójta Gminy Frysztak” został oceniony bardzo wysoko dzięki czemu wygraliśmy kwotę w wysokości 4000 zł. 
Całość kwoty przeznaczona została na zakup przenośnych koszy do koszykówki dla dzieci i młodzieży  oraz zakup wysokiej jakości piłek  do rozgrywania piłkarskich meczów ligowych. Sprzęt wykorzystywany będzie przez mieszkańców naszej gminy i służył będzie do rozwoju aktywnych form wypoczynku.FILMY Z NAGRODZONEGO TURNIEJU:Praktyka pokazuje, że nie tylko wspólne działanie ale sama gotowość do podjęcia współpracy daje pozytywne efekty i wpływa korzystnie na ogólny rozwój współpracujących. Dlatego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji współdziała z jednostkami organizacyjnymi, szkołami, klubami oraz organizacjami pozarządowymi. Bardzo sobie cenimy realizację wspólnych  przedsięwzięć! Od nowego roku planujemy rozszerzyć zakres współpracy z właścicielami gospodarstw agroturystycznych i rękodzielnikami z terenu gminy Frysztak. Zapraszamy do nas Wszystkich, którzy chcą podjąć współpracę w zakresie rozwoju turystyki, sportu i rekreacji na terenie naszej gminy. 

Opracowanie:
Marek Armata