Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

TAK BUDOWANO HISTORIĘ OŚRODKA SPORTU


Tradycje Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku sięgają  1987 r. Ponad 25 letnie doświadczenie, szeroki zakres działalności i współpracy oraz znajomość zapotrzebowania środowiska lokalnego pozwoliła wypracować metody działania, dzięki, którym Ośrodek stał się miejscem chętnie odwiedzanym oraz liczącym się centrum na rynku sportowo-rekreacyjnym, turystycznym i wypoczynkowym.

 (Budowa basenu kąpielowego)

Obiekty Ośrodka przez lata systematycznie się zmieniały zachowując na ówczesne czasy wysoki standard i klasę w swojej działalności. Dzięki decyzji wójta gminy Frysztak Pana Jana Ziarnika dotyczącej przeprowadzenia gruntownej modernizacji Ośrodek nadal cieszy się dawną świetnością w nowoczesnym wydaniu. Na dzień dzisiejszy GOSiR dysponuje 4,5 hektarami ogrodzonej powierzchni na którą składa się 11 obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz tereny zielone. 

 (Dawny korytarz i nowoczesny telewizor  ...)

Głównym zadaniem Ośrodka jest promowanie postaw służących poprawie zdrowia oraz prowadzeniem działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie  patologiom społecznym i ujemnym skutkom niedostatecznej aktywności ruchowej.
Działania Ośrodka polegają na organizacji  życia sportowego gminy Frysztak opartego na radości z uprawiania sportu, rekreacji i turystyki oraz integracji środowiska lokalnego.

(kasa basenu i sala gimnastyczna)

Ważnym elementem funkcjonowania jednostki jest współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami sportu oraz organizacjami pożytku publicznego.
GOSIR Frysztak realizuje swoje cele poprzez udostępnianie, utrzymywanie i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz wdrażanie atrakcyjnej i kompleksowej oferty mającej na celu organizowanie wypoczynku po szkole, pracy i weekendy oraz w ferie, wakacje i dni wolne. Ośrodek od samego początku słynął z propagowania sportu oraz osiągał najwyższe wyniki we współzawodnictwie na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 (Hotel, nowoczesna flota samochodowa i część administracyjna GOSiRu)

Na dzisiejszy efekt pracowało wielu ludzi, którym na sercu leży gminna tożsamość, rozwój sportu i zdrowie mieszkańców. 
Na pierwszego dyrektora Ośrodka mianowano Pana Lesława Mocka, który sprawował swoją funkcję do maja 1991r. Od roku 1991 na stanowisko dyrektora powołano Pana Wojciecha Arciszewskiego, który urzędował do 31.12.2011 r.  Od 01.01.2012 na podstawie konkursu na stanowisko Dyrektora wybrano Pana mgr Marka Armatę. Oprócz osób zarządzających Ośrodkiem zmieniała się także kadra i struktura organizacyjna. Obecnie na stanowiskach pracy współpracują ze sobą nowi  pracownicy z osobami pamiętającymi czasy budowy fundamentów Ośrodka.
Działalność GOSiRu oparta jest na wielu latach doświadczenia. Ośrodek bazując na historii wdraża nowoczesną ofertę dostosowując ją  do współczesnych standardów.

 (basen i plac zabaw)

Ośrodek po rozbudowie i chwilowej przerwie w takcie modernizacji znów stał się nowoczesnym kompleksem obiektów sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Atrakcyjny design, profesjonalne wyposażenie, komfort, bezpieczeństwo i doskonała lokalizacja to charakterystyczne cechy obiektu. Wizja  Ośrodka ukierunkowana jest na rozwój turystyki z zachowaniem szerokiej oferty rekreacyjno-sportowej. Najważniejsze jednak jest, to że  Frysztak nadal może przyjmować zgrupowania i obozy oraz tętnić życiem dzieci i sportowców. 

(sala gimnastyczna wraz z placem przy budynku)

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku skupia wokół siebie grupę ekspertów z różnych dziedzin sportu i fachowców od prowadzenia zaplecza sportowego. Doświadczona kadra i wieloletnie tradycje składają się na standardy  pozwalające prowadzić jednostkę w taki sposób aby Ośrodek stał się wizytówką Frysztaka.

(teren GOSiRu i budynek hotelu)


TAK POWSTAŁA HISTORIA ...
OBIEKTY PO MODERNIZACJI

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY 

Opracowanie:
Dyrektor GOSiR Frysztak
Marek Armata 


Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad