1 miejsce GP w Gogołowie za spektakl ,,Wózek”

14 maja 2015 roku w Strzyżowskim Domu Kultury „Sokół” odbył się etap powiatowy VI Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach”, adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzyżowie. VI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Strzyżowskiego Roberta Godka

Celem przeglądu była popularyzacja twórczej aktywacji i edukacji młodzieży w zakresie uzależnień. Autorskie, i nie tylko, inscenizacje młodych aktorów są bowiem ważnym przekazem edukacyjnym, który zyskuje na autentyczności poprzez duży ładunek emocjonalny zarówno w treściach, jak i scenicznej ekspresji.Taka forma pozwala przekazać odbiorcom komunikat o problemach młodzieży, sposobie widzenia świata i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w języku bliskim grupie rówieśniczej.

W przeglądzie wzięły udział 2 zespoły teatralne oceniane przez jury w następującym składzie: Bolesław Janusz Rudnicki – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie (przewodniczący), Barbara Szlachta  – pracownik Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, st. post. Agnieszka Przebięda z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Aneta Gorzynik -Dobrowolska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Strzyżowie.

Po długich i burzliwych naradach jury postanowiło nagrodzić następujące zespoły:
I miejsce: Gimnazjum Publiczne w Gogołowie za spektakl ,,Wózek” (opiekun: Aneta Pająk i Lucyna Cyrulik)
II miejsce: Gimnazjum Publiczne w Pstrągowej za spektakl ,,Ada to nie wypada” (opiekun: Barbara Pilarz)

Młodzież z Gimnazjum w Gogołowie będzie reprezentowała powiat strzyżowski w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Rzeszowie. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Rzeszowie.

Spektakle wystawione przez młodzież prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, zawierały bogate treści merytoryczne i edukacyjne. Przegląd był też okazją do wymiany doświadczeń. To także jedna ze skuteczniejszych metod aktywizowania środowisk szkolnych do działań na rzecz zdrowia.

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pod hasłem „Porozmawiajmy o uzależnieniach” był organizowany w powiecie strzyżowskim po raz szósty. Wkład pracy uczniów oraz zaangażowanie opiekunów utwierdzają w przekonaniu i pozwalają stwierdzić, iż impreza taka warta jest kontynuowania w latach następnych..

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz