NAŁOGOM MÓWIMY NIE I ZACHĘCAMY DO UPRAWIANIA SPORTU


Realizacja wniosku „Nałogom mówimy NIE” miała na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Frysztak zagrożeń jakie niesie za sobą alkohol, papierosy oraz różnego rodzaju używki.

W ramach wniosku pracownicy Ośrodka Sportu w dniu 16 maja 2015 r. zorganizowali zajęcia sportowo-rekreacyjne propagujące zdrowy styl życia oraz przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające wpływ wszelkiego rodzaju używek na zdrowie człowieka  i zachowania psychofizyczne. W ramach wniosku zorganizowano także turniej piłkarski i zajęcia na rolkach. Wszystko zakończyło się wspólnym ogniskiem.
Zajęcia prowadzili:
Prezentacje multimedialne - Urszula Capiga i Radosław Gusy
Zajęcia na Rolkach - Marek Armata
Turniej piłki nożnej na trawie - Mateusz Dyka


Styl życia, stres i nadmiar codziennych obowiązków, powoduje, że coraz więcej osób rozładowuje napięcie poprzez sięganie po rożnego rodzaju używki nie zdając sobie sprawy z tego, że nie jest to metoda doraźnego rozwiązania problemu. Dlatego nałogom mówimy nie i zapraszamy do uprawiania sportu oraz korzystania z naszych obiektów i naszej oferty. 


O p r a c o w a n i e
Marek Armata
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz