Alarm przeciwpożarowy w SP w Cieszynie

W dniu 2 czerwca 2015 r. - Ochotnicza Straż Pożarna w Cieszynie wraz z OSP we Frysztaku i OSP w Stępinie zorganizowały próbny alarm przeciwpożarowy w Szkole Podstawowej w Cieszynie. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i pracownicy szkoły. Celem było praktyczne sprawdzenie opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachowania personelu szkoły, zachowania uczniów oraz współdziałania kierownictwa szkoły z przybyłymi jednostkami straży pożarnej w przypadku faktycznego zdarzenia. Wszystkim uczestnikom zostały przypomniane procedury ewakuacji, drogi ewakuacyjne oraz obowiązki spoczywające na nauczycielach i personelu szkoły.

Po zakończeniu akcji ratowniczo - gaśniczej został przeprowadzony pokaz ratownictwa medycznego, działań gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu. Pokaz stanowił część edukacyjnej atrakcji dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszynie w ramach Dnia Dziecka. Więcej zdjęć w GALERII.

Tomasz Okoniewski