SOKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY FRYSZTAK

W poniedziałek 27 lipca 2015 r. od godz. 15:30, na terenie bazy Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska we Frysztaku, wydawane będą soki dla mieszkańców Gminy Frysztak.
Zainteresowani mogą zgłaszać się po odbiór. Soki wydawane będą do wyczerpania zapasów.

FOTO: http://www.galster.pl/