Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

DOCHODY, ILOŚĆ OSÓB, ZAKRES PRACY - CZYLI PODSUMOWANIE WAKACJI W GOSiRZE


Wakacje 2015 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku były wyjątkowe i szczególnie pracowite. W trakcie lata pracowaliśmy 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. Na całokształt wakacyjnych działań złożyło się  przyjmowanie zgrupowań sportowych, obsługa hotelarska i basenowa, organizacja turnusów dla dzieci, zajęć piłkarskich oraz organizacja imprez rekreacyjnych i okolicznościowych. Do działań związanych z organizacją letniego życia sportowego dołączyły prace dotyczące obsługi obiektów. Prace porządkowe, konserwacja urządzeń, pielęgnacja terenów zielonych i bieżące naprawy wypełniły czas wszystkim pracownikom GOSiRu. Najwięcej zaangażowania wymagała obsługa otwartych basenów kąpielowych oraz obsługa hotelarska.

Wakacyjne turnieje i turnusy 

Wiele działań w szczególności dla dzieci i młodzieży przygotowano w celu zagospodarowania wakacyjnego czasu w sposób zdrowy i bezpieczny. Jako pracownicy GOSiRu zdajemy sobie sobie sprawę, że funkcjonowanie Ośrodka Sportu ma największy potencjał wtedy gdy mieszkańcy naszej gminy "mają wolne". W związku z powyższym szczególną uwagę zwracamy na okres wakacyjny i urlopowy, ferie, przerwy międzyświąteczne, popołudnia i weekendy. Nasza działalność przygotowana była nie tylko dla dzieci i młodzieży szkolnej ale także dla osób dorosłych. Oprócz organizacji wakacyjnego czasu i przyjmowania zgrupowań wynajmowaliśmy obiekty do organizacji imprez stanowiących tradycje Frysztaka.

 Kluby w trakcie zgrupowań 

Podczas wakacji przyjęliśmy  11 klubów z różnych regionów Polski:
1. „Orzełki Brzozów”,
2. „SOCCER” Ropczyce,
3. „TEAM” Gliwice,
4. "Wisła" Sandomierz,
4. „Unia” Tarnów,
5. „Juventa” Starachowice,
6. Coerver Coaching Polska,
7. „Sprint” Katowice,
8. „Bemowski Klub Sportowy” z Warszawy,
9. Mistral Travel,
10. "STRUG" Tyczyn,
11. MKS "Olimpia" Piekary Śląskie.
Dodatkowo na szych obiektach można było spotkać zawodników "Karpat" Krosno, "Czarnych" Jasło i "Resorowi"  Rzeszów. 
Nie zabrakło także rodzimych klubów czyli - "Strzelca" Frysztak i Akademii Piłkarskiej, oraz uczniów klas sportowych z Frysztaka.
Podczas wakacji na naszych obiektach odbyły się imprezy stanowiące tradycje naszej gminy takie jak "Frysztacki Kalejdoskop" Zawody Sportowo- Pożarnicze  oraz Gminne Święto Plonów.

               Dożynki                                             Zawody strażackie                      


LATO 2015 - WAKACYJNE ZAJĘCIA CYKLICZNE:


I Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem - / od 29 czerwca do 3  lipca  /
II Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem / od 6 lipca do 10 lipca /
III Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem / od 27 lipca do 31 lipca /
IV Turnus Aktywnych Wakacji z GOSiRem / od 10 sierpnia do 14 sierpnia /
Wakacyjnymi turnusami objęto 60 dzieci.

Aktywne Wakacje z GOSiRem            Wakacyjne spotkania z piłką nożną 

Wakacyjne spotkanie z piłką nożną
I Turnus piłkarski / od 27 lipca do 31 lipca /
II Turnus piłkarski / od 3 sierpnia do 7 sierpnia /
W treningach uczestniczyło 20 dziewcząt i chłopców. 

IMPREZY SPORTOWE, REKREACYJNE, TURYSTYCZNE I PROMOCYJNE

 Turniej Koszykarski                                        Turniej Siatkówki Plażowej 

Zawody sportowo - rekreacyjne i promocja:
03.07.2015 r. - rozstrzygnięcie konkursu rowerowego,
04.07.2015 r. Finały Turnieju Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak /gry pojedyncze/,
04.07.2015 r. Turniej Trójek Koszykarskich o Mistrzostwo Gminy Frysztak,
04.07.2015 r. Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Lata we Frysztaku,
04.07.2015 r. Nocne Pływanie ,
05.07.2015 r. Finały Turnieju Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo Gminy Frysztak  /gry podwójne/,
05.07.2015 r. Zawody Sportowo- Pożarnicze /organizator Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP/
15.07.2015 r. Przyjęcie Gości z Kurytyby z Brazylii - współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim,
26.07.2015 r. Nocny Basket - turniej koszykówki na korcie tenisowym,
31.07.2015 r. Sparing Piekary Śląskie kontra Wakacje z GOSiRem,
02.08.2015 r. Pomoc w organizacji "Pikniku Rodzinnego" - współpraca ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Wsi Twierdza.
08.08.2015 r. Aqua Festyn i Zawody Sportowe
- Turniej Siatkówki Plażowej
- Turniej Koszykówki
- Wyścig na Zjeżdżalni
-Nocne pływanie
15.08.2015 r. Pomoc w organizacji Gminnego Święta Plonów,
22.08.2015 r. koordynowanie wyjazdu na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze,
29.08.2015 r. Festiwal Piłkarski na Zakończenie Lata.
od 28.08. do 31.08.2015 r. konkursy i loterie na basenach.
Oprócz działalności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej przez okres wakacji prowadzone były działania reklamowe. Ośrodek Sportu opracowywał i publikował artykuły promocyjne oraz tworzył bazę danych klubów, które mogą być w przyszłości potencjalnymi klientami. Powstały nowe reklamy przy drogach, a w najbliższym czasie zostaną wydane opracowane w trakcie wakacji ulotki i foldery.

       Baseny kąpielowe                                                Nocne pływanie  

----------------------------------------------------------------------------------------

D O C H O D Y   I   S T A T Y S T Y K IGOSIR FRYSZTAK PROWADZI STAŁĄ EWIDENCJĘ I ARCHIWIZACJĘ
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH
Z OFERTY I OBIEKTÓW OŚRODKA 
W TRAKCIE WAKACJI 2015 r.  Z BAZY GOSiRu SKORZYSTAŁO
 46 000 ( czterdzieści sześć tysięcy osób)

D O C H O D Y   N O C L E G I  /  U S Ł U G I
* Działalność w zakresie usług hotelarskich i wynajmu obiektów w czasie wakacji dała dochody w wysokości 68614 zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czternaście złotych  przy 22 miejscach noclegowych w przypadku uruchomienia pełnej bazy GOSiRu  /55 osób/ kwota będzie mogła znacznie się zwiększyć. Wyliczenia wskazują na możliwość wypracowania z wynajmu noclegów w trakcie samych wakacji kwoty przekraczającej  100 000 zł. Do wymienionych wyliczeń dojdzie pozostała część roku.

D O C H O D Y   B A S E N Y - AKTUALIZACJA 01.09.2015 R. 
Z basenów kąpielowych skorzystało 33857 osób (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem osób) co przełożyło się na dochody w wysokości  228290 zł /słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych). 
Tegoroczny sezon basenowy należy do najlepszych w 18-letniej historii kąpieliska.
(W statystyki nie są wliczane nieodpłatne wejścia na basen wynikające ze współpracy oraz działalności promocyjnej GOSiRu). 

* POWAKACYJNE DOCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ 296904 ZŁ / słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy, dziewięćset cztery złote/. Od września mamy kolejne rezerwacje   więc do końca roku z pewnością znacznie przekroczymy 300 000 zł co będzie stanowić blisko 50% bieżących wydatków w ramach rocznego utrzymania GOSiRu.
Wymieniona kwota dochodów zawiera tolerancję błędu do  0,5% /pół procent/ Dokładne dane będziemy mieć wyliczone 15 września.


REFUNDACJE POZWALAJĄCE 
NA WYDŁUŻENIE ZATRUDNIENIA KADRY "SEZONOWEJ"
Podczas wakacji współpracowaliśmy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie. w od maja do końca września zatrudniono 7 pracowników w ramach robót publicznych dzięki czemu otrzymaliśmy refundację w wysokości 44 000 zł /czterdzieści cztery tysiące złotych/. Refundacja pozwoliła na wydłużenie pracy obsługi do 5-ciu miesięcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu byliśmy w stanie wdrożyć pełen zakres oferty Ośrodka. Zatrudniamy także 2 stażystów co również przekłada się na zwiększenie siły roboczej w okresie wakacyjnym. Koszt utrzymania 2 stażystów przez okres 6 miesięcy wynosi około 21 000 zł . Jest to kwota na którą nie moglibyśmy sobie pozwolić bez złożenia wniosku o staże. 
Dodatkowa kadra zajmuje się między innymi utrzymywaniem 4,5 ha powierzchni GOSiRu wraz z 11 obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

D Z I A Ł A L N O Ś Ć   S P O Ł E C Z N A 
Ośrodek sportu rokrocznie zabiega o pomoc wolontariacką. W bieżącym roku wspomagało nas 5 wolontariuszek, dzięki którym zwiększyło się bezpieczeństwo podczas organizacji aktywnych wakacji dla dzieci. 
--------------------------------------------------------------------------------------

AiR Show 2015                                         Festiwal Piłkarski 

LATO WE FRYSZTAKU DOBIEGA KOŃCA
GOSIR ROZPOCZYNA DZIAŁANIA POD HASŁEM:
CHROŃMY SPORTOWE TRADYCJE FRYSZTAKA

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzone wakacje!!! Podziękowania kierujemy do rodziców, dzieci i młodzieży za korzystanie z naszej oferty: dziękujemy uczestnikom zawodów sportowo-rekreacyjnych, klientom otwartych basenów kąpielowych, dziękujemy działaczom i zawodnikom akademii piłkarskich i klubów sportowych, które korzystały z naszej bazy noclegowej. Chcemy także podziękować wszystkim osobom i instytucjom z którymi współpracowaliśmy w trakcie wakacji. Wielkie podziękowania kierujemy do Strażaków OSP Frysztak i Twierdza, którzy pomagali nam w trakcie suszy - udzielona pomoc miała kluczowe znaczenia podczas pracy basenów - bez waszej pomocy musielibyśmy zamąć baseny!!!

* * * *
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy, którzy nas wspierali, którzy rozumieją potrzebę kontynuowania tradycji Frysztaka, chcą rozwijać sport w naszej gminie oraz widzą potrzebę wychowania młodego pokolenia według wzorców aktywności, zdrowia i integracji. Dziękujemy tym którzy szanują tradycje sportowe budowane przez pokolenia w ciągu minionych dziesięcioleci....
Dzieciakom i młodzieży, która od września podejmuje naukę szkolną życzymy aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji.

Wakacje zostały zakończone!!! Ośrodek Sportu już dzisiaj rozpoczyna wdrożenie powakacyjnej  oferty dla mieszkańców Gminy Frysztak, turystów, firm, harcerzy, klubów, stowarzyszeń i osób indywidualnych.
Wymieniony materiał został opublikowany w celu przedstawienia  rzetelnej informacji na temat działalności Ośrodka Sportu.  Osobą odpowiedzialną za prawa autorskie, zdjęcia oraz zamieszczone informacje jest Dyrektor GOSiR Frysztak. Statystyki opublikowano ze względu na pojawianie się wielu nieprawdziwych informacji przekazywanych mieszkańcom gminy Frysztak na temat pracy Ośrodka. Dyrektor GOSiR Frysztak bardzo prosi osoby świadomie psujące wizerunek GOSiRu o zaniechanie tego procederu. Oczernianie pracowników i działalności Ośrodka wpływa negatywnie nie tylko na działania sportowe i propagowanie zdrowego stylu życia ale i wypracowywanie środków finansowych, a tym samym rozwój gospodarczy gminy Frysztak.

A R C H I W U M:
PODSUMOWANIE: STYCZEŃ - LUTY 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: MARZEC - KWIECIEŃ 2015 - kliknij tu  
PODSUMOWANIE: MAJ - CZERWIEC 2015 - kliknij tu 
PODSUMOWANIE: LIPIEC - SIERPIEŃ 2015 - kliknij tu  

O p r a c o w a n i e:
Dyrektor GOSiR Frysztak 
Marek Armata

Prześlij komentarz

6 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl
 1. Zgadzam się z powyższym. Realizacja obietnic nie może być ślepa. Duże firmy i korporacje które osiągają sukcesy przede wszystkim doceniają dobrze pracujących pracowników a nie nakładają na nich kary za dobrze wykonaną robotę. Wszyscy widzieliśmy trzy letnią pracę Marka. I zgadzam się z tym że ludzie już ocenili podejście niektórych radnych do rzeczywistości. Jest to żywy przykład na to że nie liczy się dobro gminy tylko przygotowanie gruntu pod przyszłe wybory. Ale drugi raz już ściema o trosce o mieszkańców nie przejdzie. Wydaje mi się że w naszej gminie zrobiło się niemiło i nieprzyjemnie. Pierwszy raz mam w swoim życiu takie odczucia. Marek nie przejmuj się jak cię znam to dasz sobie rade a niech oni się martwią. Jeszcze słowo do młodych w radzie, cieszyliśmy się że dostaliście się do rady do momentu w którym okazało się że wam nic nie wolno. Przykro jest patrzeć jak musicie głosować pod dyktando. Czasem jest tak że sąsiedztwo zobowiązuje. Zastanawiam się gdzie w dyscyplinie partyjnej jest miejsce na demokrację. Bo jeśli nie można głosować tak jak się myśli tylko tak jak zobowiązuje nakaz to raczej do demokracji nie należy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Przepraszam zapomniałem dodać. Postawiłem temat na forum na temat prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu komunalnym przez radnych którzy zdobyli mandat właśnie w tej gminie do której należy mienie. Dość dużo mówi się u nas że takie przypadki są w których radni czy radny dokonywał przeglądów i napraw w domach ludowych, goku gosirze, bibliotece, szkołach. Czy to prawda ? Słyszałem że są gminy w których tacy radni tracili mandaty. A u nas co samowolka w tym zakresie ? Może to trzeba wyjaśnić ? Może dyrektorzy się boją o tym mówić ? Może komisja rewizyjna powinna zażądać od dyrektorów informacji o takich procederach ?

  OdpowiedzUsuń
 3. Napiszę to inaczej bo moje zdanie wygląda następująco. Prawda jest taka że ludzie dopiero przejrzeli na oczy.

  Wszyscy łapnęli się na hasło czas na zmiany i na PiS i się tym zachłysnęli nie zauważając tego że, głosują nie na zmiany tylko na tych co są w Radzie już po 15, 20 lat (więc jaka to zmiana ;-)

  Doszło kilku nowych ale dostali "bana" na dzień dobry na samodzielne zdanie więc w moim mniemaniu to tak jak by ich nie było i dalej rządzą ci którym udało się nam wcisnąć że są tą niby zmianą. A tak naprawdę to wygląda na to że zmieniają się tylko partie polityczne zależnie od tego która jest na fali a ludzie są ci sami.

  Więc teraz powstał problem bo trzeba coś robić aby znowu za cztery lata mieć dietę. A jak się nie ma pomysłu i wiedzy to co można zrobić? Wiedząc że ludzie są zazdrośni to najprościej jest uciąć wypłaty aby ci zazdrośni bili im brawo. Bo przecież ludzie mądrzy wiedzą jaką odpowiedzialność mają dyrektorzy i rozumieją że dyrektor zawsze powinien mieć parę groszy więcej niż szeregowy pracownik. Bo za wszystko co się wydarzy głową odpowiada każdy dyrektor. Do tego wykorzystali trik podając ludziom wypłatę brutto a nie netto a ludzie to łyknęli i myśląc że dyrektorzy zarabiają do kieszeni po 5 tysięcy.

  Dzisiaj mamy wiedzę ze czas na zmiany to tylko hasło a nie zmiana.

  Co do podejrzeń o pracy na mieniu komunalnym to uważam że rada powinna zareagować i to wyjaśnić wyciągając konsekwencje od każdego kto się tego dopuścił lub oczyścić sprawę jeśli to nieprawda. Ale obawiam się że tego nie da się oczyścić.

  OdpowiedzUsuń
 4. Rzeczywiście Panu Markowi należą się gratulacje za osiągnięty wynik , ale nie przesadzajmy , wykonywał tylko swoje obowiązki tak jak należy , pomogły mu w tym sprzyjające warunki atmosferyczne , i podejrzewam ,że ktokolwiek by pełnił tą funkcję wynik finansowy na basenie zapewne nie byłby gorszy ,co do hotelu to zapewne tutaj należą się słowa uznania , za przygotowanie hotelu do funkcjonowania w tak krótkim czasie oraz zapewnienie obłożenia miejsc noclegowych. Pamiętac należy także , o tym ,że gdyby nie ta paskudna ,pełna oszołomów Rada to zapewne hotel by do tej pory nie zarabiał , bo z tego co się orientuję to nie było przewidzianych środków na dokończenie hotelu , a dzięki oszczędnościom to się udało . Ale znowu nie przesadzajmy , takie pochwały za to co powinno by standardem w wykonywaniu swoich obowiązków , to że to tak "wspaniale wygląda " świadczy tylko o kiepskich wynikach pozostałych .Może będzie tak , że ta praca zostanie również doceniona finansowo - mam nadzieję . Co do wykonywania pracy na mieniu komunalnym , to proponuję zwrócic się z oficjalnym pismem do Rady gminy , zapewne będą musieli zareagowac . Co do nacisku tzw.starych radnych nie sądzę aby to było możliwe , aby na tym poziomie obowiązywała jakaś dyscyplina partyjna lub coś w tym rodzaju ,Pisząc takie moim zdaniem głupoty , nie wiem czy czasem nie obraziliście tych młodych radnych ,ponieważ chyba nie są ubezwłasnowolnienie .

  OdpowiedzUsuń
 5. Dopiszę jeszcze to ze względu na pojawienie się komentarza "Mieszkańca Frysztaka".

  Trochę Wstyd Panie Mieszkańcu Frysztaka” Cytat: „wykonywał tylko swoje obowiązki”
  Cała rzecz polega na tym, że swoje obowiązki można wykonywać w różny sposób, a życie pokazuje, że są obiekty, które mają ogromny potencjał i bankrutują i są średniej klasy, a jednak idą mocno do przodu. Wszystko zależy do zarządzającego. Musiałby się pan Marek wypowiedzieć, ale ja pamiętam jak wyglądał GOSiR jeszcze 4 lata temu i jak działał, a jak wygląda i jak działa teraz. Z resztą wystarczyło zobaczyć na działalność promocyjną basenów i noclegów, na czym po między wieloma obowiązkami polega dobra robota.
  Nie zostało nigdzie wspomniane o tym jak pracownicy GOSiRu musieli sobie poradzić z wakacyjną falą upałów. Tyle obozów, basenowiczów i cała działalność wymaga mocnego przygotowania i przemyślenia sposobu działania.

  Fakt teraz można od tak sobie powiedzieć wykonywał swoje obowiązki no i słońce mu świeciło. Ale myślę, że doprowadzenie do tego, aby GOSiR tak działał wymagało bardzo ciężkiej pracy, a jakoś nikt tego nie zauważył. Samo spostrzeganie, GOSiRu tak mocno się zmieniło, że nawet ciężko w to uwierzyć.

  Proszę się skupić:
  Pieniądze na tak zwane „oszczędności”, o których wspomniał „Mieszkaniec Frysztaka” wyciągnięto z portfela dyrektora, który poświęcił czas i wiedzę na tworzenie obiektu, który jest wizytówką gminy, otworzył go, zaludnił i zarobił kasę. Słyszałem, że te jego pieniądze przeznaczono na GOSiR chyba po to aby go całkiem wk...ć Wstyd Panowie Wstyd, tylko szkoda, że to my mieszkańcy musimy się wstydzić za was. Mało tego w trakcie wyborów niektóre osoby mówiły, że GOSiR jest tak źle zrobiony, że nie da się go otworzyć i na nim zarabiać. Mam nadzieję, że ci, co to mówili teraz przyznają się do kłamstw.
  Z resztą, ktoś na górze wyjaśnił te niby oszczędności, że tak naprawdę to strata, a ni oszczędności.

  Na koniec dołączam się do osób chcących wyjaśnić sprawę czerpania zysków z mienia komunalnego przez radnych. Jeśli tak faktycznie jest, to jest to niedopuszczalne i rażące. Uważam, że nie ma miejsca na takich radnych w żadnej gminie w naszej również. Może trzeba po prostu napisać pismo od mieszkańców z podpisami o wyjaśnienie, a może portal Frysztak24 napisze to w naszym imieniu, wtedy będzie bezstronnie. Sprawa z pewnością nie może zostać niewyjaśniona.

  OdpowiedzUsuń
 6. Szanowni Państwo!
  Jako autor artykułu pozwolę odnieść się do powyższych komentarzy. Dziękuję serdecznie za ciepłe słowa skierowane pod moim adresem, niemniej jednak chciałbym wyjaśnić, że artykuł napisałem nie z myślą o sobie tylko o działalności Ośrodka. Nie chciałbym również, aby artykuł stał się kością niezgody tylko elementem pokazującym mieszkańcom jak działamy i na czym polega nasza praca. Nie chodzi tutaj tylko o kwestie finansowe, ale przede wszystkim o bieżący zakres obowiązków i perspektywę dalszego rozwoju.

  Marek Armata

  OdpowiedzUsuń

Below Post Ad