Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

Ogłoszenie
  
        Informujemy odbiorców wody z wodociągu komunalnego, że w związku z brakiem odpowiedniej ilości wody w ujęciach zmuszeni jesteśmy do wprowadzania przerw w dostawie wody.  

W dniach 13.08.2015r. do 15.08.2015r. planujemy pracę pomp w godzinach: 6.00 -10.00 i 19.00 - 22.00. 

Ze względu na dużą różnice poziomu pomiędzy stacją uzdatniania a niektórymi budynkami czas dopłynięcia wody do odbiorców będzie inny niż podany, czas podany to moment włączenia i wyłączania  pomp.
      Jednocześnie ponownie apelujemy o oszczędne korzystanie z wody. Analiza odczytów wodomierzy pokazuje, że ilość podanej wody jest nieznacznie mniejsza niż w okresie ciągłych dostaw, co może wskazywać na to, że część wody jest niepotrzebnie marnowana. W naszym wspólnym interesie jest, aby w tym kryzysowym okresie każdy litr wody był właściwe wykorzystany. Prosimy pobierać wodę tylko do niezbędnych potrzeb a zgromadzone zapasy we właściwy sposób wykorzystywać.

     W tej chwili korzystamy z czterech źródeł wody w tym z dwóch, które zostały wykonane w ostatnich czasie. We wcześniejszym okresie głównym źródłem pozyskiwania wody było ujęcie powierzchniowe na potoku „Baranówek” niestety ze względu na systematyczne obniżanie się poziomu wód gruntowych to ujecie w tej chwili jest praktycznie suche, a był okres, że zaspokajało całe potrzeby naszego wodociągu.  
  

                                                           z poważaniem Robert Mikuszewski dyrektor GZK

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad