Czy radni mogą zarabiać na usługach mienia komunalnego ?

Od pewnego czasu na forum Frysztak24.pl toczy się burzliwa dyskusja o Radnym, który wykonuje lub wykonywał prace dla jednostek podlegających Urzędowi Gminy Frysztak w czasie pełnienia funkcji radnego Gminy Frysztak. 

Zgodnie z art. 24f punkt 1. - Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. 

Nasza redakcja w poniedziałek wysyła oficjalne pismo (w formie elektornicznej) do Urzędu Gminy Frysztak z prośbą o sprawdzenie i udostępnienie informacji czy taka sytuacja miała miejsce.

Artykuł oraz opinie prawne mogą państwo przeczytać na stronie porady24.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem – kliknij tu!

Link do tematu na forum – kliknij tu!

Link do artykułu 24f - Ograniczenia w zakresie działalności gospodarczej i pełnionych funkcji
link – kliknij tu!