ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dniu 29 września 2015 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie przeprowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych tj. meble, sprzęt AGD, stare okna, zużyte opony itp. (nie dotyczy to odpadów niebezpiecznych i zwykłych odpadów komunalnych).

Odpady będą zbierane zgodnie z trasami zbierania odpadów komunalnych. Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 7:00

Wójt Gminy Frysztak
(-) mgr inż. Jan Ziarnik