Defibrylator AED, 2 zestawy PSP R1 oraz piła szablasta - nowy sprzęt w OSP Frysztak

Defibrylator AED, 2 zestawy PSP R1 oraz piła szablasta do cięcia szyb to nowy sprzęt, który pozyskali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku dzięki swoim staraniom.

Dzięki nowemu profesjonalnemu sprzętowi strażacy z OSP Frysztak będą mogli nieść pomoc bardziej profesjonalnie i szybciej.

Warto dodać że defiblyrator AED (mimo że jeszcze nie został zarejestrowany na stronie) jest pierwszym takim sprzętem na terenie powiatu strzyżowskiego - źródło: www.ratujzsercem.pl

Początkiem 2015 roku druhowie z OSP Frysztak poczynili starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na doposażenie jednostki w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy a przede wszystkim sprzęt do ratownictwa medycznego. Druhowie wysyłali wnioski do wielu instytucji, fundacji oraz do osób prywatnych z nadzieją na pozytywny odzew z ich strony. I tak też się stało. 

We wrześniu OSP Frysztak otrzymała informację o przydzieleniu dofinansowania przez Fundację ORLEN – DAR SERCA na nowy kompletny zestaw PSP R1. Bardzo nas ta informacja zaskoczyła a jednocześnie bardzo ucieszyła, że się udało pozyskać środki finansowe na nowoczesny sprzęt medyczny.

Pierwszy defibrylator AED w powiecie strzyżowskim - źródło: www.ratujzsercem.pl
Początkiem października otrzymaliśmy kolejną informację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którzy przyznali nam jeszcze większe dofinansowanie na Automatyczny Defibrylator AED oraz na kolejny nowy zestaw PSP R1. Do tych dwóch dofinansowań uzyskaliśmy jeszcze z Urzędu Gminy Frysztak wsparcie finansowe, które pozwoliło nam zakupić nowoczesny sprzęt medyczny taki jak 2 zestawy PSP R1 oraz Automatyczny Defibrylator AED.

W listopadzie otrzymaliśmy kolejną wiadomość w kwestii dofinansowań. A dokładniej otrzymaliśmy piłę szablastą do cięcia szyb, którą zakupił i nieodpłatnie przekazał Pan mgr inż. Wacław Kozubal Prezes Firmy Cerbex Sp. z o. o. Piła szablasta będzie bardzo pomocna w ewakuacji poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych.

Strażacy z OSP Frysztak składają serdeczne podziękowania za dofinansowania oraz za przekazany sprzęt dla:
1. Fundacji ORLEN – DAR SERCA , Pani Prezes Iwony Tandeckiej,
2. Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Panu Jackowi Bachańskiemu – Dyrektorowi Biura Zarządu Funduszu Składkowego,
3. Panu Janowi Ziarnikowi – Wójtowi Gminy Frysztak
4. Panu mgr inż. Wacławowi Kozubalowi – Prezesowi Firmy Cerbex Sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie Facebook - OSP Frysztak - link, kliknij tu!
Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz