Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Gogołowie.

W sobotę 28 listopada 2015r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie został utworzony Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Gogołowie. Klub jest Oddziałem Terenowym Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP. 

Dziękuję za liczną obecność i aktywny udział w spotkaniu założycielskim, w którym uczestniczyli: druhowie z OSP Gogołów, OSP Męcinka, radni gminy Frysztak, sołtys Gogołowa, dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie, przewodniczący komisji ds. młodzieży i sportu OSP RP Jedlicze, mieszkańcy, oraz Prezes Rady Głównej SHDK RP Tomasz Ogrodnik, dh Jacek Stochmal Prezes Klubu HDK Nadzieja z Harty i dh Artur Szczutek Prezes OSP Harta.
W wyniku podjętych uchwał o utworzeniu Klubu został powołany Zarzad Strażackiego Klubu HDK przy OSP w Gogołowie w składzie:

Prezes Henryk Kubiak
Wiceprezes Michał Płaziak
Wiceprezes Leszek Wydra
Skarbnik Agnieszka Łukasik

Przewodniczący Klubowej Komisji Rewizyjnej Daniel Krawczyk
Członek Klubowej Komisji Rewizyjnej Krzysztof Niekowal
Członek Klubowej Komisji Rewizyjnej Jan Pieczykolan

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz