Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Podsumowanie sportowego roku szkolnego 2014/15

… „ruch zastąpi prawie każdy lek, natomiast wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”… - dr Wojciech Oczko

W dniu 12.12.2015 r. w Zespole Szkół w Lubli zorganizowano i przeprowadzono  spotkanie, którego celem było podsumowanie sportowego roku szkolnego 2014/15 na poziomie Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady w pionie Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. W spotkaniu wzięli udział: wójt  gminy Frysztak mgr inż. Jan Ziarnik, wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Kowalski , dyrektor ZOEAS we Frysztaku - Pani mgr inż. Halina Kolanko, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy oraz nauczyciele wychowania fizycznego.

Spotkanie miało na celu przybliżenie wszystkim zebranym sukcesów sportowych naszej młodzieży, jak również podziękowanie tym, którzy byli zaangażowani w tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego oraz realizacji gminnego programu pn. „Wychowanie Dzieci i Młodzieży przez Sport”. Poszczególnym szkołom, w ramach współzawodnictwa gminnego, wręczono nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zawody, jak co roku, organizowano dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym, rejonowym oraz w półfinałach i finałach wojewódzkich.

W roku szkolnym 2014/15 na szczeblu gminnym zorganizowano i przeprowadzono 22 imprezy sportowe, w których dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy zaliczyły ok.1800 tzw. osobostartów. Uczniowie lub zespoły, którzy zwyciężyli w rozgrywkach gminnych, mogli uczestniczyć w zawodach szczebla powiatowego  i znaleźć się  w finale wojewódzkim. Drabinka sukcesu posiada jednak wiele szczebli  i aby wspiąć się do wysokości ostatniego szczebla, czyli finału wojewódzkiego, trzeba naprawdę osiągnąć poziom  „mistrzowski”. Nasza młodzież nieraz już pokazywała na co ją stać i wielokrotnie uczestniczyła w ścisłych finałach wojewódzkich.

W tym roku dużym zainteresowaniem szkół cieszyły się gry zespołowe. Taki stan rzeczy spowodowany jest większym dostępem młodzieży do hali sportowej w Gogołowie i sali sportowej GOSiR we Frysztaku, na których to obiektach dodatkowo szkolą się także dzieci ze szkół w Gliniku Górnym, Cieszynie, Lubli i Stępinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu podnosi się poziom umiejętności naszej młodzieży, co przekłada się także na lepsze wyniki sportowe zarówno w powiecie, jak i województwie. Zainteresowanie udziałem naszej młodzieży w zawodach i imprezach sportowych jest olbrzymie i dlatego też dziękuję Wójtowi Gminy, Radzie Gminy, Dyrektorom Szkół, za wspieranie naszych inicjatyw zmierzających do umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań sportowych. Niewątpliwie jest to właściwy sposób na przygotowanie naszej młodzieży do wychowania do rekreacji w ich późniejszym życiu. Wiele imprez sportowych przeprowadzamy na obiektach GOSiR, szczególnie biegi przełajowe i wszelkiego rodzaju zawody piłkarskie. Dzięki przychylności zarówno pana dyrektora Marka Armaty, jak i jego personelu technicznego, zawsze możemy liczyć na bardzo dobrze przygotowane trasy i boiska. Dziękujemy za współudział w naszym gminnym programie „ Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport”. Uważam, że obecny sportowy rok szkolny jest kolejnym bardzo dobrym rokiem. W Szkole Podstawowej we Frysztaku powołano piątą już z rzędu klasę sportową o profilu „piłka nożna”. W szkołach w Lubli i Gogołowie także pracuje się pod kątem rozwijania uzdolnień ruchowych uczniów w systemie klas sportowych. Są to, niezaprzeczalnie, trafne działania władz naszej gminy w zakresie kształcenia sportowego uzdolnionej młodzieży.

Współzawodnictwo sportowe w ciągu trwania roku szkolnego zawsze prowadzone jest na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim.

Wyniki współzawodnictwa za rok 2014/15:
SZCZEBEL WOJEWÓDZKI  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Sklasyfikowano 705 szkół (w tym roku punktowały wszystkie nasze szkoły)
21 miejsce SP FRYSZTAK, gromadząc 345 pkt.( I-miejsce wśród szkół w naszym powiecie i jest to miejsce wyższe o dwie lokaty w stosunku do roku ubiegłego). Dla porównania SP Wiśniowa 42 m. 223 pkt. a Szkoła MZS Strzyżów zajęła 118 m. 95 pkt.
330 m. SP LUBLA /19 pkt./ przed rokiem 568 miejsce
377 m. SP GOGOŁÓW /15 pkt./ przed rokiem 364 miejsce
390 m. SP GLINIK GÓRNY /14 pkt./ przed rokiem 513 miejsce
573 m. SP CIESZYNA /4 pkt./  przed rokiem poza klasyfikacją 628 m.
692 m. SP STĘPINA /3pkt./ przed rokiem 692 miejsce

SZCZEBEL WOJEWÓDZKI GIMNAZJÓW
Sklasyfikowano 435 Gimnazja
116 m. GOGOŁÓW  /109 pkt./ przed rokiem 204 miejsce
117 m. Gimnazjum we Frysztaku /108 pkt./ przed rokiem 150 miejsce
241 m. LUBLA /32 pkt./ przed rokiem 313 miejsce

Wyniki w klasyfikacji WOJEWÓDZKIEJ GMIN (Szkoły Podst. + Gimnazja)
Skalsyfikowano 158 Gmin
27 miejsce- gmina Frysztak 649 pkt., przed rokiem 44 miejsce /422 pkt./
……………………………………………………………………………………………….
WSPÓŁZAWODNICTWO  SZCZEBLA  POWIATOWEGO
Szkoły podstawowe
Sklasyfikowano 38 szkół

Miejsce
Szkoła Podstawowa
Punkty
1
SP nr 1 Frysztak
565
2
SP Wiśniowa
528
3
SP Gwoźnica Górna
265
4
MZS Strzyżów
254


8
SP Lubla
114
17
SP Glinik Górny
56
19
SP Gogołów
49
29
SP Cieszyna
15
29
SP nr 1 Strzyżów
15
32
SP Stępina
11
33
SP Szufnarowa
10
34
SP Dobrzechów
6Gimnazja
Sklasyfikowano 18 gimnazjów

Miejsce
Gimnazjum
Punkty
1
Gim. Wiśniowa
460
2
Gim. Frysztak
339
3
MZS Strzyżów
320
4
Gim. Czudec
279
5
Gim. Gogołów
224
6
Gim. Pstrągowa
222
7
Gim. Lutcza
217
8
Gim. Połomia
188
9
Gim. Konieczkowa
168
10
Gim. Grodzisko
146
11
Gim. Żarnowa
138
12
Gim. Lubla
118
13
Gim. Niebylec
105
14
Gim. Gwoźnica Górna
75
15
Gim. Wysoka Strz.
53
16
Gim. Dobrzechów
44
17
Gim. Godowa
40
18
Gim. Żyznów
5


Najlepsze wyniki uzyskane przez uczniów naszych szkół w powiecie i województwie w poszczególnych dyscyplinach:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
SP w  GLINIKU GÓRNYM
Indywidualne Mistrz. LA - I  miejsce – w powiecie- Michalski Mateusz /rzut p. pal./, IX  miejsce – w powiecie- Majocha Paulina /skok w dal/, X  miejsce – w powiecie- Giera Jakub /skok w dal/
Indywidualne biegi przełajowe - I miejsce w powiecie, 60 m w finale wojewódzkim Katarzyna Kowalczyk.
Tenis stołowy - II miejsce w powiecie chłopców i V w rejonie
                               
SP w GOGOŁOWIE
Indywidualne biegi przełajowe - III miejsce w powiecie, 40 m. w  województwie/Oszajca Sylwia/
- Sztafetowe biegi przełajowe, IV miejsce w powiecie/drużynowo/
 - Tenis stołowy - I miejsce – w powiecie i III miejsce w rejonie /dziewcząt/


SP we FRYSZTAKU
Indywidualne biegi przełajowe:
Dystans 500 m - IV w powiecie i 53 miejsce w finale wojewódzkim /Godek Oliwia/
Dystans 1000 m - I – miejsce w powiecie i 24, miejsce w finale wojewódzkim-/Moskal Monika/, II –miejsce w powiecie i 29 miejsce w finale wojewódzkim-/Szopa Łucja/

Zespołowe gry sportowe:
- Minipiłka ręczna dziewcząt : III miejsce w zawodach powiatowych
- Minipiłka ręczna chłopców : II miejsc w zawodach powiatowych
- Minipiłka koszykowa chłopców: IV miejsce w zawodach powiatowych
- Minipiłka koszykowa dziewcząt: I w powiecie, II miejsce w rejonie, II w półfinale wojewódzkim, II miejsce w barażach o finał wojewódzki i ostatecznie V miejsce w województwie!!!
- Minipiłka siatkowa chłopców: V w powiecie,
- Minipiłka nożna chłopców: I miejsce w gminie, III  w powiecie,

Lekkoatletyczne zawody indywidualne:
I w powiecie i 23 m. w finale wojewódzkim Moskal Monika w biegu na dyst. 600m.
II w powiecie i 35 m. w finale wojewódzkim Godek Karolina w biegu na dyst. 600m.
III w powiecie i 40 m. w finale wojewódzkim Oparowska Zuzanna w biegu na dyst. 600m.
I w powiecie i 30 m. w finale wojewódzkim Kiebała Łukasz w skoku w dal.

Lekkoatletyczne zawody drużynowe:
- Czwórbój la dziewcząt I m. w powiecie, VI m. w finale wojewódzkim
- Czwórbój la chłopców II m. w powiecie,
- Trójbój la chłopców I m. w powiecie, IV m w finale wojewódzkim,/srebrny medal indywidualnie – Czech Dawid/
- Trójbój la dziewcząt I m. w powiecie, VI m w finale wojewódzkim
- Sztafety szwedzkie /100,200,300,400/dziewcząt – IV miejsce w finale  wojewódzkim.
- Sztafety szwedzkie /100,200,300,400/ chłopców – brązowy medal w finale wojewódzkim.
- Sztafety/4x100/dziewcząt –  IV miejsce w finale wojewódzkim
- Sztafety/4x100/chłopców –  V miejsce w finale wojewódzkim.

SP w LUBLI
Bartosz Orzechowski IV miejsce w powiecie i 41 miejsce Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowy Kolbuszowa,  Michał Szopa, Klimek Konrad – bieg na 60 m - udział w eliminacjach powiatowych, Wiktor Majewski, Skocz Piotr – rzut piłeczka palantową - udział w eliminacjach powiatowych, Krystian Kuliga – bieg na 1000 m - udział w eliminacjach powiatowych, Wątor Patrycja, Bieniek Wiktoria, Grudziak Anna –600 m - udział w eliminacjach powiatowych, Zuzanna Leśniak – skok w dal - udział w eliminacjach powiatowych Orzechowska Eliza, Ostalecka Klaudia – bieg na 60 m - udział w eliminacjach powiatowych, Sebastian Binkowicz – skok w dal - II miejsce eliminacje powiatowe, 38 miejsce Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Piłka siatkowa - V miejsce  w powiecie /dziewcząt/.

GIMNAZJA:
GIMNAZJUM we FRYSZTAKU

Dziewczęta
Sztafetowe biegi przełajowe 6x 800m – II miejsce w powiecie.
Indywidualne mistrzostwa w LA – 600 m Kowalska Natalia – II miejsce w powiecie.
Indywidualne mistrzostwa w LA – skok w dal I miejsce w powiecie i 3 miejsce w województwie Uliasz Jolanta
Indywidualne biegi przełajowe – 1000 metrów : II miejsce w powiecie Garncarska Katarzyna, III miejsce w powiecie Szydło Oliwia, IV miejsce w powiecie Uliasz Jolanta

Chłopcy
Sztafetowe biegi przełajowe 6x 800m –Vmiejsce w powiecie.
Indywidualne mistrzostwa w LA – 1000 m Bernal Konrad – I miejsce w powiecie.
Indywidualne biegi przełajowe – 1500 m– Bernal Konrad I miejsce w powiecie i V miejsce w województwie.
Piłka Ręczna - II miejsce w powiecie, chłopców
Koszykówka - II miejsce w powiecie, chłopców
Piłka nożna - III miejsce w powiecie, chłopców

GIMNAZJUM w  LUBLI
Kamil Surma – pchnięcie kulą - 2 miejsce eliminacje powiatowe, 7 miejsce Finału Wojewódzkiego – Rzeszów
Urbanek Arkadiusz –  skok w dal - 1 miejsce eliminacje powiatowe, 16 miejsce w Województwie.
Koś Mateusz – 1 miejsce eliminacje powiatowe, 25 miejsce w Województwie
Leśniak Radosław – skok w dal - 4 miejsce w powiecie.
Koś Artur – bieg na 1000 m i 16 miejsce w powiecie.
Klisiewicz Damian – bieg na 1000 m – 9 miejsce w powiecie.
Koś Klaudia – pchnięcie kulą 7 miejsce w powiecie.
Lelkowska Justyna – bieg na 100m - 7 miejsce w powiecie.
V miejsce – w powiecie w siatkówce chłopców.

GIMNAZJUM w GOGOŁOWIE
Sztafetowe biegi przełajowe III –miejsce w powiecie
Indywidualne biegi przełajowe V –miejsce w powiecie- Sondej Sylwia i 35 m. w województwie
Indywidualne Mistrzostwa LA: - II m. w powiecie Dunaj Andżelika /pchnięcie kulą/, II m. w powiecie – Niekowal Franciszek /rzut oszczepem/, III m. w powiecie Lechwar Aleksandra /skok w dal/
Tenis stołowy - III m. w powiecie/dziewczęta/ - V m. w rejonie /chłopcy/                
Piłka ręczna - I miejsce w powiecie, II w powiecie w rejonie i II miejsce w półfinale wojewódzkim /dziewcząt/.
Piłka siatkowa - V m-ce w powiecie, dziewcząt.
Badminton - V m. w półfinale wojewódzkim, dziewcząt, IX m. w półfinale wojewódzkim /chłopców/.
Piłka koszykowa - III m. w powiecie /dziewcząt/.

WYNIKI GMINNEGO WSPÓŁZAWDNICTWA SPORTOWEGO SPORTU SZKOLNEGO 2014/2015

SZKOŁY PODSTAWOWE:
1. miejsce SP FRYSZTAK 1055 pkt.
2. miejsce SP LUBLA 688 pkt.
3. miejsce SP GOGOŁÓW 667 pkt.
4. miejsce GLINIK GÓRNY 360 pkt.
5. miejsce SP CIESZYNA 170 pkt.
5. miejsce SP STĘPINA 170 pkt.
                 
GIMNAZJA:
1. miejsce FRYSZTAK 514 pkt.
2. miejsce GOGOŁÓW 354 pkt.
3. miejsce LUBLA 354 pkt.
4. miejsce STĘPINA 70 pkt.

Na koniec mojego artykułu - sprawozdania kieruję słowa uznania podziękowania dla wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego w naszej gminie za ogromne zaangażowanie i włożony wysiłek w przygotowanie młodzieży do zawodów sportowych.

KOORDYNATOR GMINNEGO
SPORU SZKOLNEGO
mgr Leszek Jędrysik

Prześlij komentarz

1 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad