Zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, emerytowany proboszcz we Frysztaku

W środę, 9 marca br. zmarł śp. Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, emerytowany proboszcz we Frysztaku.

Eksporta w czwartek, 10 marca, o godz. 17.00 w parafii Narodzenia NMP we Frysztaku

Pogrzeb w piątek, 11 marca, o godz 13.00 również we Frysztaku.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Ks. Prałat Stanisław Tomaszek, ur. 30.06.1935 w Kosinie, syn Stanisława i Apolonii Rożek, parafia pochodzenia: Kosina. Maturę zdał w 1952 – w Przemyślu, studia w Przemyślu w Wyższym Seminarium Duchownym w latach 1952-1959, święcenia kapłańskie przyjął 07.06.1959 w Przemyślu, święceń udzielił Ks. Bp Franciszek Barda.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Zaleszany, 01.08.1959 – 31.07.1962 r.
Jedlicze , 01.08.1962 – 27.08.1964 r.
Rzeszów – Fara, 28.08.1964 – 09.07.1969 r.
Frysztak, 10.07.1969 – 31.12.1970.

Następnie od 31.12.1970 r. do 20.08.2005 r. był proboszczem we Frysztaku.
Od 21.08.2005 r. przebywał w parafii Frysztak jako emeryt, wspierając księży w pracy duszpasterskiej.

Ks. Stanisław Tomaszek pełnił również funkcje diecezjalne:
Dziekan Dekanatu Frysztak: do 6.12.2009 r.
Diecezjalny Duszpasterz Kobiet od 20.09.1993 do 04.10.2010
Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie od 25.03.2007 do 20.01.2012, od 20.01.2012 kanonik emeryt.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.