Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Policjanci z Posterunku Policji we Frysztaku prowadzili konsultacje społeczne dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. W zorganizowanym spotkaniu w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń działających na terenie gminy Frysztak.

W czwartkowe popołudnie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z policjantami z Frysztaka. Na spotkaniu, policjanci zaprezentowali założenia tworzenia map zagrożeń, a także zjawisko przestępczości, występujące na terenie tej gminy. Uczestnicy spotkania zgłaszali funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia i mówili, jakie działania policja może podjąć na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Te informacje, przekazane przez mieszkańców zostaną zapisane w tworzonej przez funkcjonariuszy mapie zagrożeń na terenie gminy Frysztak.