Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Usuń azbest!

Wójt Gminy Frysztak informuje, że w dalszym ciągu można składać wnioski o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak. 

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z odbiorem oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Wzór wniosku, umowy oraz oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Do składanego wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości związanej z ww. inwestycją.

Formularze wniosków można również pobrać w Urzędzie Gminy Frysztak ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, pokój nr 11.
Informacje na w/w temat można uzyskać pod numerem telefonu 17 27 77 110 w. 311.
W związku z ograniczonymi funduszami przeznaczonymi na ww. zadanie o dofinansowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Załączniki do pobrania:
(Z poniższych wariantów plików do pobrania, wybierz format, który później odczytasz w programie jaki posiadasz na swoim komputerze)
FOTO: Gminazary.pl

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad