Zwierzę straciło życie z powodu kolizji z samochodem.

W dniu 28 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Pułanki został znaleziony martwy ryś. Zwierzę zginęło prawdopodobnie w wyniku potrącenia przez samochód. O leżącym na jezdni zwierzęciu powiadomili myśliwi z Koła Łowieckiego „Szarak" Kożuchów, którzy o zajściu poinformowali policję oraz Regionalną Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Odcinek drogi, na którym zginął ryś jest miejscem przejścia zwierzyny. Miejscowość Pułanki leży na obszarze Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego obejmującego łagodne wzgórza ze zboczami porośniętymi lasami, a także doliny rzek i potoków. Ponadto lokalizacja, w której poległo zwierzę, to sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Herby" oraz malowniczy przełom Wisłoka – „Brama Frysztacka".

Ryś (Lynx lynx) to ssak drapieżny z rodziny kotowatych, który obok żbika jest jedynym przedstawicielem tej rodziny występującym w naszym kraju w stanie dzikim. W zasięgu jego występowania jest południowo-wschodnia Polska. Według literatury, to zwierzę o dużym areale osobniczym, bytujące w rozległych kompleksach leśnych, zarówno w drzewostanach liściastych, iglastych i mieszanych. Rysie są aktywne głównie o zmroku i w nocy.

Po wstępnych ustaleniach z Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodniono, że zwierzę zostanie spreparowane i będzie stanowić eksponat przyrodniczy we właściwym miejscowo kole łowieckim. Wykorzystywany będzie w edukacji przyrodniczo-leśnej podczas spotkań i wystaw łowieckich.