„Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego"

14 uczniów ze wszystkich typów szkół z terenu powiatu strzyżowskiego odebrało nagrody finansowe w ramach programu „Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego" organizowanego przez Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego. Bony o wartości 500 zł dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ufundowane zostały przez poszczególne samorządy gminne, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Wręczenie nagród odbyło się 16 czerwca 2016 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie.

Co roku Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przyznaje nagrody w kategorii „Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia". Na wzór tej nagrody Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego wyłania z wszystkich typów szkół z terenu powiatu strzyżowskiego najzdolniejszą młodzież w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne - mówiła Pani Maria Koś, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, rozpoczynając uroczyste spotkanie z laureatami konkursu „Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego".

W tym roku w gronie laureatów programu „Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego" znalazło się troje uczniów ze szkół na terenie Gminy Frysztak

Ze szkół prowadzonych przez Gminę Frysztak:
  1. Szymon Mikuszewski - uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku,
  2. Katarzyna Winiarska - uczennica kl. III Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
Ze szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski:
  1. Damian Ruszała - uczeń kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku.
Cały artykuł mogą Państwo przeczytać na stronie powiatu strzyżowskiego - strzyzowski.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem - kliknij tu!