Akcja "ZNICZ 2016" - policja zmieni organizacje ruchu przy cmentarzach

Od 28 października do 2 listopada policjanci prowadzić będą działania „Znicz 2016”. Zadaniami funkcjonariuszy będzie czuwanie nad bezpieczeństwem i pomoc uczestnikom ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu - zwłaszcza w pobliżu cmentarzy.

Akcja organizowana jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz utrzymania płynności ruchu w rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych do tych miejsc. W dniu Wszystkich Świętych i w okresie poprzedzającym święto na terenie Strzyżowa oraz powiatu strzyżowskiego w okolicach cmentarzy znajdujących się w rejonie dróg wojewódzkich i gminnych planowane jest ustawienie znaków "ograniczenia prędkości" oraz „zakaz zatrzymywania się".

Na terenie Gminy Frysztak policjanci planują zmianę organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy w dwóch miejscowościach:

Lubla (droga wojewódzka nr 988) - z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu (patrząc w kierunku Warzyc) na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1837R (Lubla -Kołaczyce). Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na lewym poboczu wzdłuż cmentarza.

Frysztak (droga powiatowa nr 1323R)
- z parkowania wyłączony zostanie prawy pas ruchu (patrząc w kierunku Gogołowa) na odcinku przylegającym bezpośrednio do cmentarza przy ul. Ks. Blajera. Pojazdy parkowane będą na parkingu publicznym bezpośrednio przy tej ulicy.

Dodaj do Google Plus

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz