DEBATA "BEZPIECZNY SENIOR"

Debata na temat bezpieczeństwa osób starszych odbyła się wczoraj w Urzędzie Gminy we Frysztaku. W spotkaniu wzięło udział 40 osób.

Problemy poruszone na spotkaniu to kradzieże w domach na szkodę osób starszych, wyłudzenia pieniędzy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak również sposoby zapobiegania tym negatywnym zjawiskom skierowanym najczęściej przeciwko grupie osób starszych.

Debatę rozpoczął wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie podinsp. Witold Urban oraz asp. szt. Grzegorz Rec i podkom. Katarzyna Ciuba, którzy przedstawili najczęściej powtarzające się przypadki oszustw, gdzie ofiarami stają się osoby starsze czy samotnie mieszkające.Omówili też temat technicznych możliwości oszustw, wyjaśniając typowe metody wykorzystywane przez cyberprzestępców, a także kwestie bezpiecznego poruszania się po drodze.

Zakończenie debaty stanowiła dyskusja, w trakcie której padło wiele pytań, obecni seniorzy zgłaszali swoje propozycje, oczekiwania, przedstawiali swoje potrzeby. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie podinsp. Witold Urban odpowiadał na liczne pytania udzielając porad z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

INFO i FOTO: KPP Strzyżów