Pan Roman Górka nagrodzony na XI Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej zarządzanym przez Pana Kamila Mendochę, odbył się już XI Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego  z tematem wiodącym "1050 – lecie Chrztu Polski jako istotny element tradycji kształtującej system i sposób edukacji młodzieży". Pomysłodawcą  sejmiku, który owocnie rozwija się  jest Pan Jan Stodolak – Wicestarosta Powiatu Strzyżowskiego.

Zgromadzonych gości uroczyście powitał Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski. Wygłoszono ciekawe referaty, był koncert pianistyczny i występ artystyczny w wykonaniu znakomitych artystów. XI Sejmikowi towarzyszyły wystawy: rzeźby Pana Romana Górki i "966-1966-2016. W 1050 Rocznicę Chrztu Polski". Ponadto jak co roku Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Nobilitacją dla naszej gminy jest nagroda dla Pana Romana Górki artysty z Frysztaka uhonorowanego za twórczosć w dziedzinie rzeźby. Pan Jan Ziarnik – Wójt Gminy Frysztak  oraz Pani Joanna Czekajowska – dyrektor GOK Frysztak serdecznie gratulowali artyście.

Panu Romanowi Górce dziękuję i gratuluję.
Dorota Wojtanowska  - instruktor plastyk GOK Frysztak.