Kolejne szkolenia z pierwszej pomocy. Tym razem szkoła w Gliniku Górnym.

W szkole w Gliniku Górnym odbyły się kolejne zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I - VI pt. „ Edukacja pierwszej pomocy dla rodzin - od najmłodszych do najstarszych” - program pierwszej pomocy realizowany jest przez stowarzyszenie "Gogołów bez Granic".

W zajęciach brali udział wszyscy wychowankowie szkoły w Gliniku Górnym. Oryginalność prowadzonych spotkań i ich dynamika rodzą nadzieję na efektywność założonych przez organizatorów wyników i celów., a być może także w przyszłości wyboru drogi zawodowej uczestników i odbiorców w/w zajęć .

Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie spglinikgorny.szkolna.net