Zebrania wiejskie.


W najbliższą niedzielę w 5 sołectwach odbędą się zebrania wiejskie mieszkańców danych sołectw. 17 września zebrania odbędą się w Cieszynie, Chytrówce, Hucie Gogołowskiej, Twierdzy, Stępinie. Poniżej wykaz godzin o których rozpoczną się zebrania w danych miejscowościach. Szczegóły dotyczące porządku zebrań na zawiadomieniach w poszczególnych sołectwach. Informacja przesłana z Urzędu Gminy Frysztak.

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 17 września2017 r. (niedziela) odbędą się zebranie wiejskie:
  • w sołectwie Chytrówka o godz. 15 00 w budynku wiejskim,
  • w sołectwie Huta Gogołowska o godz. 15 00 w budynku wiejskim,
  • w sołectwie Twierdza o godz. 16 00 w budynku wiejskim,
  • w sołectwie Stępina o godz. 17 00 w budynku wiejskim,
  • w sołectwie Cieszyna o godz. 17 00 w budynku wiejskim,


0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz