Czerwony szlak od Schronu na Chełm odnowiony!

W sobotę 21 października, grupa mieszkańców Gminy Frysztak wyruszyła od schronu kolejowego w Stępinie na górę Chełm aby odnowić oznakowanie czerwonego szlaku. Akcja „Odnawiamy gminne szlaki turystyczne – zadbajmy o promocję gminy Frysztak" została zainicjowana i realizowana przez Gminę Frysztak, GOSiR Frysztak, Ziemia Frysztacka - stowarzyszenie promocji i rozwoju oraz Nadleśnictwo Strzyżów.

W ramach akcji odnowiono znaki szlaku czerwonego na odcinku prowadzącym od Zespołu Schronu Kolejowego Cieszyna - Stępina do kapliczki znajdującej się w Rezerwacie Przyrody Góra Chełm. Zgodnie z obowiązującą instrukcją tego typu znaki powinny być odnawiane nie rzadziej niż co 2 lata. Wszystko po to aby turysta nie znający szlaku mógł swobodnie i bezpiecznie po nim się poruszać.

W tegorocznych planach z zakresu rozwoju turystyki przewiduje się dodatkowo działania związane z odnowieniem kładki w lesie przy "wodospadzie w Stępinie". Prace te wykonane zostaną dzięki Nadleśnictwu Strzyżów. Po remoncie kładki planujemy odnowić odcinek prowadzący z Frysztaka przez kładkę do schronu kolejowego.

W kolejnym etapie przewidujemy wykonanie strzałek kierunkowych wraz z kilometrówką i opisem, Finalnym działaniem będzie opracowanie mapy i ulotek promocyjnych dotyczących szlaku prowadzącego od GOSiR-u przez Frysztak – Pułanki – Stępinę – Chytrówkę do Rezerwatu Góra Chełm.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy znają historię i legendy dotyczące Rezerwatu Góra Chełm i kapliczki oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych.

INFO i FOTO: GOSiR Frysztak