Sukces Sylwii Dąbrowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Pejzaże strzyżowskie”

7 grudnia 2017r. w strzyżowskiej Bibliotece spotkało się grono miłośników słowa poetyckiego, by wspólne z wyróżnionymi uczestnikami I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego pt.„Pejzaże strzyżowskie” uczestniczyć w uczcie słownej.

I Ogólnopolski Konkurs Poetycki został zorganizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Strzyżowie. Patronat honorowy nad konkursem objął dziekan dekanatu strzyżowskiego, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie ks. dr Jan Wolak. Konkurs zgodnie z intencją organizatorów ma za zadnie promować rozwój kultury, a w niej doceniać rolę twórczości literackiej, piękno mowy ojczystej oraz wartości religijnych i patriotycznych, a także miłości bliźniego i piękna krajobrazu ojczystego kraju. Konkurs skierowany był do młodzieży i dorosłych amatorów tworzenia wierszy, którzy chcą się podzielić swoją twórczością z szerszym gronem odbiorców.

W I grupie, do lat 18, uczennica klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wybickiego we Frysztaku , Sylwia Dąbrowska, zdobyła III miejsce za zestaw wierszy: : Strzyżowska Pani, Ziemia Strzyżowska.

wiadomość i fotografie pochodzą ze strony:

0 - ilość komentarzy :

Prześlij komentarz